Hver 10. oplever det – Høreproblemer gør arbejdsdagen besværlig

Hver 10. oplever, at deres hørelse har negativ indflydelse på deres arbejdsdag. Foto: Lisbeth Holten

Knap hver 10. går hver dag på arbejde med høreproblemer, der gør arbejdsdagen vanskelig og fuld af misforståelser.

For de fleste hænger arbejdsdagen uløseligt sammen med kommunikation med andre mennesker. Men for en gruppe danskere er arbejdssnakken ved skrivebordet, i telefonen, i mødelokalet eller ved frokostbordet ikke altid lige let.

Faktisk oplever halvdelen af HK/Privats medlemmer, at de til en vis grad ikke hører så godt, som de har gjort. Mens knap hver 10. svarer, at deres hørelse har negativ indflydelse på deres arbejdsdag.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har udført for HK/Privat blandt 1304 medlemmer.

– Hvis du hører dårligt, føler du, at du skal dobbelttjekke alt for at være sikker på, hvad det var, der blev sagt. Der er ikke noget mere pinligt og frustrerende, end hvis du kalder Søren, du lige har mødt, for Jørgen. Derfor kan selv almindelig smalltalk i pauserne være en prøvelse af format, hvor du allerede inden tænker ”åh nej, nu skal jeg til det igen”, siger Majbritt Garbul Tobberup, landsformand for Høreforeningen.

– Og så er det svære jo også, at det kun er dig selv, der hele tiden er opmærksom på problemet. Det er kun dig selv, der ved, hvor stort problemet er. Det er enormt ensomt, tilføjer hun.

Kommunikationen bliver tung

I undersøgelsen svarer 22 procent, at det af og til sker, at de ikke har forstået det hele af en samtale på deres arbejdsplads, fordi de ikke kunne høre alt, der blev sagt. Af dem oplever fire ud af 10, at det særligt giver anledning til misforståelser, og at den dårligt hørende efterlades frustreret.

– Når du går på arbejde med høreproblemer, er der stor risiko for, at kommunikationen bliver tung. Det kræver mere af samtalepartneren at tale med én, der hører dårligt, da du skal tale tydeligt og ikke bare kan slå over i et andet emne, for så ryger den dårligt hørende af, siger psykolog Anne-Mette Mohr, der i over 25 år har arbejdet som psykolog med fokus på mennesker med høretab – blandt andet i rådgivningstilbuddet House Of Hearing.

– Spontaniteten i samtalen forsvinder, og det gør, at mange med høreproblemer føler sig til besvær.

Kommentarer