Indvandrervenlige embedsmænd misbruger asylsystemet

De indvandrervenlige danske myndigheder bruger meget sjældent den særlige procedure, der kan anvendes til at begrænse eller stoppe tilstrømningen af udlændinge fra en række lande uden krig, der kommer til Danmark og beder om asyl. Uagtet at de alle har udsigt til at få et afslag, skriver Berlingske.

I 2017 kom der således 326 asylansøgere fra Marokko, og i 2018 nåede tallet de første 11 måneder op på 170. Det betyder konkret, at de 170 marokkanere, der kom til Danmark i 2018, kan se frem til mange måneders ophold i Danmark, før deres asylbehandling er vurderet og afvist.

Det danske asylsystem bliver med andre ord misbrugt af indvandrervenlige danske embedsmænd, som giver udlændinge, der ikke kan opnå asyl, adgang til et midlertidigt ophold i Danmark for skatteydernes regning.