Inhabilitet i Teknik- og Miljøforvaltningen skal have konsekvenser


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Københavns Teknik- og Miljøforvaltningen har lagt et forslag frem om en cykel- og gangbro mellem Islands Brygge og Enghave Brygge i Københavns Sydhavn. Sagen skulle været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19. juni men blev på selve mødet trukket fra dagsordenen.

Baggrunden er tilsyneladende, at den direktør der har stået for indstillingen til udvalget er beboer i området hvor broen skal bygges og er aktiv i påvirkningen af, hvordan broen skal placeres.

Jeg har stillet et spørgsmål om sagen til Teknik- og Miljøborgmesteren før sommeren men fået oplyst, at jeg først får svar til august. Jeg forventede, at forvaltningen håndterede inhabiliteten i løbet af sommeren.

Nu forstår jeg på de lokale beboere og deres tillidsvalgte repræsentanter i Sydhavnen, at den pågældende direktør fortsat er aktiv i sagen og bl.a. er medunderskriver på breve og andet som skal påvirke den kommende beslutning. Det er helt uhørt, at tingene blandes sammen på denne måde. Det er for mange kasketter på een gang.

Dansk Folkeparti vil nu henvende sig til Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod, (Enh.), for at sikre, at indstillingen om broen til det politiske udvalg bliver helt neutral i forhold til særinteresser og alene baserer sig på faglighed. Sagen skal behandles på det politiske udvalg i løbet af august.

Hvis der ikke kommer styr på tingene og fuld gennemsigtighed for borgerne, så vil jeg overveje at bringe helse sagen til behandling i Borgerrepræsentationen.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Apropos Musks køb af Twitter

Jeg har i mange år på rådhuset aldrig oplevet noget lignende. Først bliver en sag helt fornuftigt trukket fra dagsordenen, fordi der er tvivl om habiliteten, hvorefter forvaltningen kører frem som om intet er hændt. Det må stoppe nu, så der er fuld tillid til forvaltningen. Borgmesteren må på banen. Det er det lokale demokrati der er på spil. Men, også Københavns Kommunes troværdighed.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)