KLIMA: Ingen grøn omstilling i landbruget

Med regeringens klimaudspil for landbruget tegner der ifølge Berlingske sig en retning, hvor der ikke rokkes ved dansk kødproduktion, og hvor der lægges op til, at så få landbrug som muligt bliver økonomisk og beskæftigelsesmæssigt berørt af den grønne omstilling – og afviser dermed enhver snak om at skære kraftigt i antallet af kvæg og svin i Danmark eller tage endnu større landbrugsarealer ud af drift.

”Det Miljøøkonomiske Råd har regnet ud, at en klimaafgift på 1.200 kroner pr. ton CO2 vil betyde, at en stor del af dansk landbrug skulle lukke ned. En fjerdedel af arbejdspladserne i landbruget, en tiendedel af jobbene i fødevareindustrien og en fjerdedel af dansk landbrugseksport ville forsvinde”

Med regeringens udspil vil Danmark se en fortsættelse af det landbrug, vi kender i dag, fordi der ingen reduktioner kommer på den animalske produktion.

Hos Landbrug & Fødevarers formand, Søren Søndergaard, er der en vis lettelse at spore. ’Vi havde frygtet, at der ville blive smidt en atombombe over dansk landbrug, men det skete heldigvis ikke’, siger han”.