KLIMA: Molboagtige regler for affaldshåndtering

Mangel på fri konkurrence på affaldshåndteringsområdet i Danmark er absurd og dybt skadelig for klimaet, skriver Berlingske.

”Kommunerne og det private har forskellige retningslinjer for genanvendelse af affald, hvilket er fuldstændig molboagtigt. Vi snakker i Danmark om at være grønne, men vi har noget lovgivning, som gør, at vi opfører os fuldstændigt skørt.

Når man har elektronikaffald, der har en værdi, må man ikke genbruge det, når det er afleveret på en kommunal genbrugsplads. Er det afleveret på en privat plads, må man gerne. Facit er, at det offentlige forurener mere end det private”.