KLIMA: Politikerne gambler med Danmarks energiforsyning

Den grønne omstilling hæmmer produktionen af energi, giver ustabilitet i energiforsyningen og bidrager derfor til prisstigninger. Vi må erkende, at der endnu ikke er fuldgode erstatninger for det fossile, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Den grønne omstilling, som den udspiller sig i praksis, har bidraget til at dæmpe væksten i produktionen af energi og til at gøre energiforsyningen mere ustabil. Det fører til stigende og svingende energipriser.

De fossile brændsler vil spille en central rolle i mange år fremover. Det nytter ikke at lukke ned for de fossile brændsler, før man har etableret tilstrækkelige, konkurrencedygtige og stabile grønne alternativer, som virker i praksis.

Regeringens bidrag til en løsning er at bygge energiøer, men Klimarådet anser dem for at være højrisikoprojekter. Der er brug for innovation, før det fossile kan sendes på museum”.