Kloge investorer holder sig væk fra grønne investeringer

Den grønne lobby turnerer med en fortælling om, at Danmarks energiforsyning nærmest allerede er fuldstændig grøn. Det er den ikke. Danmark er fuld af vindmøller plus en del solpaneler, men tilsammen leverer de faktisk kun cirka 10 pct. af Danmarks energi. De resterende 90 pct. kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og biomasse og affald. Danmark får i dag dækket to tredjedele af sit energiforbrug af olie og gas, og det ser ikke meget anderledes ud i 2030. Og den planlagte gigantiske energiø til over 200 mia. kr., der skulle forøge vindens andel til 14 pct., er netop blevet droppet.

Hertil kommer, at Danmarks afhængighed af billige fossile brændstoffer er bundet direkte til de aktiver, landet råder over, og udgør dermed en barriere for grøn omstilling. Alle danske fly, biler og fabrikker er sat op til at brænde fossile brændstoffer af. Danmarks investeringer i fossile brændstoffer bliver derfor ikke kasseret, fordi det ville være i strid med alt økonomisk rationale. Og da de fossile brændstoffer er ekstrem billige, er det svært for teknologier baseret på vedvarende energi at konkurrere på prisen. Det er derfor en illusion at tro, at fossil energi i en overskuelig fremtid kan erstattes af ustabile kilder som biomasse, sol og vind.

Det bliver jævnligt fremhævet, at vejen frem er at sælge alle investeringerne i fossile selskaber, da fossile brændsler er noget skidt, og da det går alt for langsomt med at få selskaberne til at tage skridt i en grønnere retning. På det seneste har man set flere eksempler på investorer, som har afhændet deres investeringer i fossile selskaber med netop det argument, skriver Hasse Jørgensen, adm. dir. i Sampension, i Børsen.

I Sampension er vi naturligvis enige i, at fossile brændsler skal udfases hurtigst muligt. Men det kan jo desværre ikke gøres med et fingerknips, for vi er dybt afhængige af fossile brændsler. Det gælder både i vores del af verden, hvor energikrisen senest har vist, hvor sårbare vores samfund er, når energiforsyningen svigter.

Men det gælder i den grad også i udviklingslande, hvor der er et kæmpe behov for energi, hvis befolkningerne skal have adgang til selv basale fornødenheder som f.eks. mad, forsvarlige boliger og adgang til infrastruktur. Der er med andre ord et betydeligt samfundsmæssigt behov for fossile brændsler, og derfor vil de være en del af vores hverdag i en årrække endnu”.

Investorer med et bæredygtigt fokus er i mange tilfælde gået glip af et betydeligt afkast i løbet af første halvår af 2022. Det viser Børsens gennemgang af halvårsregnskaberne fra en række danske investeringsforeninger.

Her står det klart, at mange aktiefonde, der praktiserer bæredygtighed ved at vælge f.eks. olie- og gasselskaber fra, har klaret sig dårligere end mere traditionelle fonde med aktier på tværs af alle sektorer.

I de senere år har der bredt sig en opfattelse af – og nogle af udbyderne har forsøgt at skabe en historie om – at bæredygtige investeringer ikke sker på bekostning af afkast. I et år som 2022 kunne man ret tydeligt se, hvad risikoen er ved at bevæge sig væk fra, hvordan det generelle marked er sammensat.

Er du en klog investor, hold dig derfor langt væk fra de grønne investeringer. Det kan du bl.a. læse mere om her og her.

André Rossmann

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)