Klumme: Benspænd på Københavns Rådhus – DF i kamp for demokratiske rettigheder


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky
Borgernes interesse for en grønnere dagsorden er i fokus. Til kommunalvalget til november overdækkes bl.a. København med bunker af plastic-valgplakater. 6000 valgplakater udleder f.eks. 12 tons CO2 udledning i atmosfæren. Derfor foreslår DF, at vi forsøger at begrænse udledning og ressourcespild, nytænker måden vi går til valg på, samt indrager borgerne i demokratiet.
Det skal behandles på torsdag den 22/4 i Borgerrepræsentationen.
DF vil forsøge at få alle partier med på, at det aftales at der tænkes i grønt og miljø – og derfor en væsentlig begrænsning af valgplakater.
I lov om kommunernes styrelse, § 11, kan ethvert byrådsmedlem indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Og f.eks. Haderslev Byråd, behandlede et tilsvarende forslag om valgplakater den 2/3-21.
Men, Københavns socialdemokratisk ledede kommune, afviser at vi fra DF kan få vores forslag om valgplakater til kommunalvalget behandlet. Underligt, for det er den samme lov for kommuner, som gælder for Haderslev og København.
DF på Københavns Rådhus har fra elitens magthavere – i Overborgmesterens økonomiforvaltning – fået meddelt, at det “ikke er et kommunalt anliggende, som kan behandles i Borgerrepræsentationen”. Der er “ikke lovligt”, skriver man til DF.
Og springer over at uddybe, hvordan det samme forslag så kan være lovligt i Haderslev?
Mens demokratiet udvides blandt borgerne går magthaverne i København, den stik modsatte vej. Demokratiet og partiers rettigheder begrænses i betænkelig grad. Det er en helt uholdbar udvikling. Fra DF’s side vil vi love, at orientere borgerne om fup eller fakta. Det der foregår her, er fup og ulovlig magtdemonstration.