Klumme: Demokraterne og fake news-medier fortsætter rigsrets-farcen


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Når de danske medier har rapporteret fra de amerikanske impeachment-høringer, så har det været uden et eneste ord om, at der ikke – under samme høringer – er fundet nogen dokumentation for at Trump har begået noget ulovligt. Lad mig derfor starte med at slå følgende fast med syvtommersøm: Der er ingen beviser mod Trump, som kan danne grundlag for en rigsretssag imod ham!

Dette er dog ligegyldigt for de danske fake news-medier. De er med på Demokraternes impeachment-farce-vogn og de efterplaprer bare – som hjernedøde papegøjer og til stor skade for oplysningsniveauet hos danskerne – alt, hvad der kommer fra Demokraterne og de amerikanske anti-Trump medier.

Et eksempel på dette var forleden (4. dec.), hvor den på en gang delvist stivnede og rystende gamling, leder af Demokraterne i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi (80 år), bad formanden for det amerikanske retsudvalg, Jerry Nadler, om at foretage de nødvendige skridt henimod en afstemning om en rigsretssag mod Trump.

Dagen efter (den 5. dec.) kunne man så i de danske medier se budskaber som: ”Korrespondent efter udmelding fra topdemokrat: Trump står med sikkerhed overfor en rigsretssag” (DR Nyheder online) og ”Nancy Pelosi tager officielt skridt til rigsretssag mod Trump” (Tv2 nyheder online). Væsentlige journalistiske spørgsmål kunne her have været: Trump har ikke begået noget ulovligt, der kan begrunde en rigsretssag, så hvorfor vil Demokraterne så have en rigsretssag og på hvilket grundlag?

Medierne formidler heller ikke et ord om, at impeachment-høringerne under ledelse af formanden for efterretningsudvalget, Adam Schiff, har brudt med grundlæggende fairness regler og kutymer for sådanne høringer. F.eks. at den anklagede bør have samme rettigheder som den sigtede har det i en retssag. Således er både præsidenten og republikanske udvalgsmedlemmer blevet nægtet retten til at indkalde og afhøre deres egne vidner. Dette har alene været beskåret Demokraterne! På trods af dette grove brud på grundlæggende oplyste/demokratiske og rettighedsmæssige værdier og normer til skade for Trump/republikanerne og til fordel for Demokraterne, har høringerne altså alligevel faktuelt frikendt Trump.

Heller ikke omtalte leder, Adam Schiff, der har vist sig at være en notorisk løgner, som hader Trump af hele sit uhæderlige hjerte, har kunnet fange mediernes interesse. F.eks. løj Adam Schiff gentagne gange tykt under Mueller-”undersøgelsen”, hvor han løbende stillede op i de amerikanske fake news-medier og proklamerede, at der var faktuelle og fældende beviser mod Trump for at stå i ledtog med russerne. Det vidste Schiff, for, som han sagde, havde han nemlig selv set beviserne. Han kunne derfor forsikre om, at det bare var et spørgsmål om tid, før Mueller ville lægge dem åbent frem.

Da Mueller-rapporten – efter næsten to års meningsløse spild af tid, penge og ressourcer – endelig kom, kunne man ikke så meget som ane bare et enkelt et af Schiffs fældende beviser, og Trump blev frikendt! Hvad man derimod kunne finde, var en video, der cirkulerede rundt på nettet, hvor Schiff har en telefonsamtale med nogle russere. Disse lover ham beviser mod Trump, herunder belastende billedmateriale: ”naked pictures of Trump” i Moskva. Uheldigvis for Schiff var der tale om to russiske komikere, der holdt ham for nar. Men komikere eller ej: Schiff blev fanget i det, han ville have Trump dømt for, nemlig samarbejde med russerne mod amerikanske interesser (den amerikanske præsident).

Den hidtil sidste store løgn, Adam Schiff har forurenet den politiske æter med, var den udtalelse, han kom med ved åbningen af de offentlige impeachment høringer den 26. sept. Her foregav han at citere fra transskriptionen af Trumps telefonsamtale med Ukraines præsident Zelenskij (sagens omdrejningspunkt). Ifølge Schiffs løgnagtige citering af samtalen sagde Trump bl.a. – i bedste mafioso stil – følgende til Zelenskij: ”Du skal gøre mig en tjeneste! Og jeg siger det kun syv (7!) gange, så du må hellere høre godt efter! Jeg vil have, at du finder politisk snavs på min politiske modstander! (…) Du ved hvad jeg vil have, så jeg vil kun sige det nogle få gange mere (…) Og for resten du skal ikke ringe til mig igen! Jeg ringer til dig, når du har gjort det, jeg forlanger!”

Enhver der havde læst den transskriberede samtale, så med det samme, at det var noget Schiff havde opfundet til lejligheden. Trump og Zelenskij havde en god og respektfuld samtale, der ikke havde noget at gøre med Schiffs falske mafioso bryg. Noget enhver i øvrigt kan forvisse sig om ved at læse transskriptionen, som Trump har lagt åbent frem på internettet. Schiffs adfærd var direkte skandaløs og man burde på stedet have fjernet ham som høringens leder, men da Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus, skete det selvfølgelig ikke.

Og de toneangivende danske medier? Ja, de bragte alle en nyhedsopdatering fra Ritzau/Reuters, der havde overskriften: ”Trump i hårdt angreb: Løgn om samtale nærmer sig forræderi”. Og, hed det i opdateringen: ”Ifølge Donald Trump har Adam Schiff fordrejet indholdet af en samtale mellem Trump og Ukraines præsident”.

Altså ”ifølge” Trump!! Men det var ikke ifølge Trump! Det var ifølge kildematerialet, den transskriberede samtale, som ethvert nyhedsmedie selvfølgelig havde læst, men ikke ønskede at bevidstgøre deres publikum om, idet det ville udstille Schiffs løgnagtighed og måske alvorligt rykke ved narrativet om impeachment-høringernes berettigelse.

På opfordring af Pelosi går Jerry Nadler mandag (9. dec.) i gang med at tage de endelige skridt til en afstemning i Repræsentanternes Hus om at indlede en rigsretssag mod Trump. Nadler er en inkarneret Trump-hader, sikkert af samme uransagelige grunde som de fleste andre Trump hadere, men noget af hans had kan nok også tilskrives, at Trump totalt har udmanøvreret ham i relation til et gigantisk bygge- og anlægsprojekt på Manhattan i 1980’erne. Ligeledes måtte Nadler (der kun er 1.62 høj og dengang vejede næsten 140 kg) dengang lide den uhørte tort at blive kaldt for ”Fat Jerry” og ”Fatty” af Trump. Nadler gnider sig sandsynligvis i hænderne nu: Det er den søde hævns time. Imidlertid – alt tegner til, at Nadler igen kommer til at lide nederlag til Trump.

Man kunne tro, at Trump vil opleve en rigsretssag som en kæmpe belastning, men han har igennem 3 år været udsat for den ene løgn og tilsvining efter den anden, ligesom impeachment-narrativet har kørt siden hans første dag i præsidentembedet. Således skrev anti-Trump-sprøjten, The Washington Post, kun 20 minutter (!) efter hans indsættelse: ”The campaign to impeach President Trump has begun”. Han er derfor nået dertil, at han ser en rigsretssag (som skal føres i senatet, hvor republikanerne har flertal), som sin mulighed for at få en fair behandling og blive renset for Demokraternes og fake news-mediernes absurde, til tider direkte psykotiske, beskyldninger. Således tweetede han den 5. dec. følgende: ”Hvis I vil bringe mig for en rigsret, så gør det nu, hurtigt, så vi kan have en fair retssag i senatet, og så vores land kan komme tilbage i fulde omdrejninger. Vi vil have Schiff, Joe og Hunter Biden, Pelosi og mange flere til at vidne, og vi vil afsløre – for første gang – hvor korrupt vores system i virkeligheden er. Jeg blev valgt til at ”dræne sumpen”, og det er, hvad jeg gør!”

2020 bliver det år, hvor den derangerede og syge kulturmarxisme, som Trump-hadet drives af, kommer til at lide et ganske alvorligt knæk. Demokraterne vil lide endeligt nederlag i impeachment-farcen og Trump bliver genvalgt. Det vil medføre/initiere betydelige ideologiske sammenstød og forandringer ikke kun i USA, men i hele den vestlige verden – også her i lille Smørhulsdanmark med de mange idiotiske, amatøragtige og talentløse venstreorienterede/kulturradikale journalister, politikere og meningsdannere.