Klumme: Dumpekarakter til 1813. Påske- og juleskandale rejses i regionsrådet


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Lange og urimelige ventetider for borgerne til Akuttelefonen 1813 i julen 2019, var anledning til efterfølgende diskussion i Region Hovedstadens sundhedsudvalg. Set i lyset af, at det ikke var første gang, at 1813-systemet, i forbindelse med en højtid, brød helt sammen, var det forventet, at direktionen fra såvel Region Hovedstadens Akutberedskab samt selve Region Hovedstadens direktion, kunne fremlægge en plan, som giver borgerne forvisning om, at sådanne skandaler fremtidig kan undgås.
Men, det modsatte er tilfældet. En redegørelse til politikerne, tager f.eks. slet ikke højde for Dansk Folkeparti’s fremsatte ønske om, en reel plan, for de kommende højtider i 2020. I stedet får vi politikere en snik-snak fra de varme lande, som er fyldt med gamle genoptrykte oplysninger, men absolut ingen garanti eller blot forventning til, at de lange ventetider ikke snart kommer igen.
Det var ellers meningen med det politiske pålæg. Man fortæller bl.a. at det hele kan blive meget bedre, hvis sygefraværet nedbringes fra de nuværende 7,3% til 4,5%. Desuden vil direktionerne ændre på de såkaldte delmål.
I redegørelsen foreslås, at den nuværende målsætning om, at 100% af opkaldene besvares inden for 10 minutter, ændres til, at 70% af opkaldene besvares inden for 3 minutter, mens 90% af opkaldene besvares inden for 10 minutter. Altså en væsentlig forringelse fra nu. Men, som – i givet fald – blot gør statistikken bedre. Helt slemt bliver det, når man samtidig læser, at de ønskede “bedre” delmål, ikke kan gennemføres til højtider som jul og påske. Det var ellers det, som rapporten skulle dreje sig om. Det betyder så, at borgerne fortsat kan forvente at hænge i telefonen i lang, lang tid – også til kommende højtider.
Jeg er ved at være godt træt af, tomme ord, gentagelser og slet ingen reel plan, som borgerne kan være trygge ved, når påske og jul passerer i kalenderen. Den form for problemløsning, vi politikere er blevet præsenteret for, er under al kritik og står til absolut dumpekarakter. Derfor vil Dansk Folkeparti nu rejse sagen i regionsrådet. Problemet er så vigtigt, at et offentligt anliggende selvfølgelig også kræver en offentlig debat.