Klumme: Temamøder er ikke nok


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Kritikken af Region Hovedstadens dårlige resultater på kræftområdet fortsætter. I ingen af landets fem regioner står det så alvorligt til. Det har Rigsrevisionen også i skarpe vendinger kritiseret. Da Dansk Folkeparti forleden rejste problemet i regionsrådet, var der egentlig en god politisk debat om problemerne.

Alle vil gerne gøre noget ved problemet, men det de vil gøre er forskelligt. Det kom ikke rigtig frem i det TV-dækkede møde, her få måneder før folketingsvalget. Jeg har faktisk undret mig over flere års manglende handlekraft fra regionsrådsformanden. Det er blevet til mange ord om, at “vi skal drøfte problemerne”, men de pæne ord har intet rykket og taberne i det spil, er udelukkende de borgere med kræft, som det går ud over. Regionsrådet er nu enige om, at der i Sundhedsudvalget, skal sættes mere fokus på kræftområdet.
Vi må have mere fokus på hurtig udredning, sammenhængende patientforløb, screeningsprogrammer og meget mere. Egentlig var det meningen, at tidligere tiders midlertidige kræftudvalgs erfaringer blev ført videre i Sundhedsudvalget, som overtog Kræftudvalgets opgaver. Det har desværre ikke fungeret godt nok. Det nedlagte Kræftudvalg, havde forøvrigt den glæde, at målopfyldelsen for hovedhalskræft og prostatakræft dengang blev væsentligt forbedret. Det kan vi forbedre igen og derfor må vi minutiøst f.eks. følge de fem hovedkræftområder, på hvert eneste møde i Sundhedsudvalget.
Det er desværre ikke nok med socialdemokraternes forslag om temamøder. Derfor vil DF og LA kræve, at Region Hovedstadens store problemer, indgående behandles på hvert eneste møde i Sundhedsudvalget, indtil den lovbefalede målopfyldelse er nået. Skulle et flertal, imod forventning, gå imod dette, vil jeg allerede nu meddele, at så vil vi i DF i stedet sørge for, at indgive et medlemsforslag med et særligt dagsordenspunkt til hvert eneste møde, indtil alle måltal for kræftpatienter er opfyldt.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)