Kommunerne har skåret 36.500 fuldtidsansatte siden 2010

Ansatte uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter arbejdsfunktion. Kun udvalgte grupper er repræsenteret i figuren, der bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

I slutningen af 2016 havde kommunerne 416.200 ansatte omregnet til fuld tid. Det er 36.500 færre end i andet kvartal 2010, hvor antallet af ansatte i kommunerne toppede, viser tal fra Danmarks Statistik.

Færre erhvervsuddannede indenfor handel og kontor

Siden dengang er der også blevet færre ansatte med erhvervsfaglig uddannelse i kommunerne. Særligt de ansatte med uddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice, er der blevet færre af. I 2010 var der 51.600 ansatte med disse erhvervsuddannelser. I 2016 var tallet faldet med 8.100 til 43.500. Det svarer til et fald på 16 pct.

Indenfor teknikområdet, maskinteknik og produktion samt byggeriområdet er antallet af ansatte også faldet væsentligt, viser analysen ”Markant flere offentligt ansatte med lang videregående uddannelse” fra Danmarks Statistik.

Erhvervsuddannede indenfor omsorg, sundhed og pædagogik går fri

LÆS OGSÅ:  En kvart million flere børn og ældre om otte år

Til gengæld er antallet af erhvervsfagligt uddannede, som arbejder med omsorg, sundhed og pædagogik i kommunerne, ikke faldet nævneværdigt. I denne gruppe var antallet af ansatte med 56.600 i 2016 nogenlunde på niveau med antallet af ansatte i 2010.

Men færre uden erhvervsuddannelse på social- og sundhedsområdet

Samtidig er der dog sket et fald i antallet af ansatte inden for sundhed og socialvæsen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse* fra 68.900 til 49.900. Det er et fald på 28 pct.

Blandt denne gruppe medarbejdere er det særligt indenfor pædagogisk medhjælp, social- og sundhedsarbejde i private hjem, dagplejerarbejde, andet børneomsorgsarbejde og omsorgsarbejde indenfor sundhedsområdet, at antallet af kommunalt ansatte er blevet lavere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at faldet har fundet sted i en periode med vækst i anvendelsen af udlicitering på plejeområdet.

LÆS OGSÅ:  Nye tal: Så mange procent af skoleelever er indvandrere og efterkommere

I det hele taget er der blevet færre ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i kommunerne. Af i alt 100.900 i denne gruppe i 2010 er der i dag omkring 75.300 tilbage. Det er et fald på omkring 25.600 personer eller 25 pct.

Flere med lange videregående uddannelser, men ikke kun djøfere

Antallet af ansatte med lange videregående uddannelser er derimod steget siden 2010, så der i 2016 var 6.300 flere ansatte med en lang videregående uddannelse i kommunerne end i 2010. Det svarer til en stigning på 29 pct. fra 21.700 i 2010 til 28.100 i 2016.

Den største stigning er sket for lønmodtagere med samfundsvidenskabelig uddannelse, som er vokset med 35 pct. eller 2.700 fuldtidsbeskæftigede. Ud over djøfere består denne gruppe af beskæftigede bl.a. af psykologer, for hvem beskæftigelsen er steget med ca. 300 personer. Samtidig er beskæftigelsen steget med 1.300 for personer med en humanistisk eller teologisk uddannelse.

LÆS OGSÅ:  Ligner du gennemsnitsdanskeren?

Ansatte med en lang videregående uddannelse indenfor det pædagogiske felt, er der også blevet flere af. Antallet af personer med denne type uddannelse, som arbejder i kommunerne, er steget med 73 pct. fra 2010 til 2016. I 2010 have 2.000 medarbejdere en sådan kandidatgrad. I 2016 var tallet steget med 1.500 til 3.500.

*Antallet af personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse kan ifølge analysen Markant flere offentligt ansatte med lang videregående uddannelse være overvurderet med 5-7 pct.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb