Korruption i forsvarets øverste ledelse

Forsvaret hjemsøges af tjenestemisbrug og nepotisme, skriver Berlingske. Ikke mindre end fem topchefer er indblandet i alvorlige personsager.

Den hjemsendte hærchef Hans-Christian Mathiesen blev sigtet for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug for at fremme sin kærestes karriere i Hæren.

Forsvarschef Bjørn Bisserup banede vejen for, at en række ansatte, inklusive forsvarschefens egen søn, kunne begynde på Hærens Officersskole hurtigere end ellers planlagt.

Departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel var i 2016 med til at tildele engangsvederlag og tillæg til ministeriets daværende pressechef, som han dengang havde et forhold til og i dag er gift med.

Laila Reenberg, direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, ”glemte” at underrette sin overordnede, da hendes egen ægtefælle blev tildelt en attraktiv chefstilling i Søværnet.

Finansdirektøren i Værnsfælles Forsvarskommando, Anja Erichsens, var med til at tildele store engangsvederlag til hendes kæreste, som er oberstløjtnant og bataljonschef i Hæren. Auditørkorpset har nu overdraget sagen til politiet.

De fem sager indikerer et systemisk problem i Forsvarets og Forsvarsministeriets ledelse. De efterlader offentligheden med det bekymrende indtryk, at ordentlighed og redelighed i Forsvarets øverste ledelse afhænger af, om offentligheden opdager, hvad der foregår.