Kriminalforsorgen er gået konkurs

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen siger til Berlingske, at kriminalforsorgen i Danmark er gået konkurs. Han bruger udtrykket, for han kan ikke komme på noget bedre.

”Overordnet set er der for mange indsatte og alt for få fængselsbetjente. I perioden 2017-2021 er antallet af fængselsbetjente faldet fra cirka 2.300 til cirka 2.000, mens antallet af indsatte pr. fængselsbetjent er vokset fra 1,3 i 2001 til 2,1 i 2021.

Det har også i stigende grad været nødvendigt at sætte to indsatte i celler, som er beregnet til én person, ligesom indsatte placeres i for eksempel besøgsrum. Værksteder, motionsrum og kosteskabe er for længst taget i brug med ekstra indkøbte senge.

En ud af fem fængselsbetjente er diagnosticeret med ptsd og arbejdsbetingelserne er barske i danske fængsler – det vidner de mange overfald på fængselsbetjente”. Læs mere her.