Mere hjælp til børn fra misbrugsfamilier på Sjælland

Børn, som vokser op med en mor eller far, der har et alkohol- eller stofmisbrug, skal have hurtig hjælp og støtte. Det er målet med Barnets Blå Hus i Slagelse, som er et nyt og gratis støttetilbud til børnene og deres familier. Tilbuddet drives af den sociale hjælpeorganisation Blå Kors.

I hver skoleklasse vurderer man, at der i gennemsnit sidder 1-2 børn, som har en forælder med et alkoholproblem.

Det kan som barn være rigtig svært at tale med nogen om det. Derfor er et nyt støttecenter særligt målrettet børnene og deres familier åbnet i Slagelse. Navnet er Barnets Blå Hus og drives af organisationen Blå Kors, som har erfaring med lignende tilbud flere steder i Danmark.

Barnets Blå Hus er et gratis tilbud, hvor børnene enten alene eller sammen med deres familier kan deltage i terapigrupper for børn, forældresparring, individuelle terapeutiske forløb, fællesspisning og udflugter.

“Vi er glade for, at vi nu kan starte op med vores børnegrupper, så vi kan hjælpe børnene med at få sat ord på deres følelser. Mange børn, som vokser op i en familie med misbrug, føler skam og skyld. De skal vide, at det ikke er dem, som har gjort noget forkert. At de ikke er alene,” siger Inge Overgaard Jakosen, som er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse.

Hjælp til flere kommuner

Barnets Blå Hus i Slagelse finansieres via puljemidler fra Socialstyrelsen. Udover Slagelse finder der afdelinger i Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg og Rønne på Bornholm.

Selvom Barnets Blå Hus er geografisk placeret i Slagelse, er tanken, at det også skal række ud over kommunegrænsen og være et tilbud til børn og familier i de omkringliggende sjællandske kommuner.

”Vi er indstillet på at samarbejde bredt på hele Sjælland med de kommuner, der har børn og familier, som har behov for vores hjælp. Det er klart, at der kan være transportforhold fra områder uden for Vestsjælland, hvor vejen til Slagelse er lang eller kompliceret. Man skal ikke holde sig tilbage af den grund, da vi er indstillet på at forsøge at løse en eventuel transportudfordring sammen med familien eller kommunen,” siger leder Inge Overgaard Jakobsen.

Åbningsreception 

Den 11. september 2020 kl. 11-15 holder Barnets Blå Hus åbningsreception i lokalerne på Langes Gård 10 i Slagelse, hvor alle interesserede er inviteret til at møde op.

Borgmester John Dyrby Paulsen klipper snoren og holder åbningstale og Gardehusarregimentets hesteeskadron vil også medvirke.

“Vi glæder os til at åbne dørene op og fortælle om vores tilbud, så vi forhåbentlig kan nå ud til de børn og familier, der har behov for hjælp – enten ved at henvende sig direkte til os eller i samarbejde med en sagsbehandler fra kommunen”, siger Inge Overgaard Jakobsen, som er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse.