Når skidt kommer til ære, så kommer Deep State til magten


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Jeg overvejede om overskriften på klummen skulle være på engelsk som et “State of the world”, men lod det blive ved en dansk udgave. Men, det bliver status nu ikke hverken kønnere eller bedre af.

Et godt eksempel fra virkelighedens verden om dens status er en sms-trafik, jeg har haft med en kæreste til en af min amerikanske kones søstre omkring, hvem der er bedst egnet som USA’s kommende præsident.

Mit synspunkt er klart; Donald J Trump, ingen over, ingen ved siden af ham. Han er det sidste håb, den vestlige verden har for lov og orden, og en normalitet i forhold til de værdier, som vi har med os i bagagen fra fortiden. Han er den enkelte borgeres beskytter, han er den første præsident, der ikke startede nogen krige, sikrede arbejdspladser, lav inflation og lave energipriser og lukkede hullet i grænsen mod Mexico.

Synspunktet den anden vej er, at “Trump er sindssyg, at han er for gammel, at nye, unge kræfter må tage over. Biden er også for gammel, men ud af to onder er Biden stadig det bedste valg”. Citat slut.

Ligegyldig hvor mange argumenter jeg hælder ud og disker op med, så er synspunktet fast: “Trump er kriminel, han er tiltalt i x-antal sager, han når sikkert ikke frem til at figurere på stemmesedlerne i det hele taget”.

Uden at skulle virke belærende, grundet den familiære binding, så har jeg afsluttet diskussionen, da den ikke fører nogen steder. Men, når jeg vælger at skrive det ind i en klumme under neutralitetens skærmende bånd, så er det fordi diskussionen jeg har haft er symptomatisk for den vestlige verdens befolkning.

LÆS OGSÅ:  Region Hovedstadens frikendelse af sig selv bør tjekkes ! Fields-myrderierne

Medierne kontrollerer opinionen, og bag ved medierne sidder ejerkredsene og styrer agendaen for, hvem der hhv. er egnet eller uegnet til at implementere den globalisme, som verden bliver styret og kontrolleret af. Seerne, vælgerne er dovne, de labber nyhederne i sig som var det sandheden fra virkeligheden, de fik serveret. Ingen kritisk, personlig indstilling. Man springer alle mellemregningerne over og hopper direkte til konklusionerne om, hvem der hhv. er gode og dårlige ledere, og hvem der hhv. er farlige eller ikke farlige for verdens freden.

Man bliver ikke præsenteret for facts, men snarere fiktion om, hvem der står for fred, retfærdighed, alle køns ligeværd (og der er mange), husk det. Man bliver ikke i mediesammenhæng præsenteret for andet end overflade, ensidig manipulation og venstreorienteret politisk aktivisme.

Globalisterne har gjort fælles sag med de marxistiske internationalister i en uskøn cocktail. De superrige har allieret sig med Karl Marx’ åndelige affaldsprodukter. De kræfter, der faktuelt stod bag Gulag, østblokken og det autoritære helvede verden troede forsvandt med murens fald i 1989. Nu bringer Deep State det tilbage ved at hælde gammel vin på nye flasker.

Ingen præsident i USA bliver valgt uden at have haft de rigtige kontakter til det bagland, som reelt styrer og kontrollerer verdens økonomi og de strømninger, som passer ind i verdens magtstruktur. De superriges underverden. Deep State eksisterer ikke i mainstream mediernes formidling. Den del af magtstrukturen, som burde være en del af den research, journalister arbejder efter. Hvorfor? Fordi det ville afsløre, hvor korrupt verdens politiske ledelse er blevet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Nedsmeltningen på Nørrebro efter Paludans provokation er uacceptabel 

Når jeg fremhæver USA, så er det alene fordi USA er den vestlige verdens protektor og styrende faktor militært og økonomisk.

Et eksempel; Soros, den jødisk-ungarske multimilliardær, er ikke valgt af noget folk, alligevel kontrollerer han store dele af det amerikanske anklagesystem, fordi han økonomisk understøtter valget af statsanklagere med Demokratisk baggrund. Se f.eks. valget af anklageren i sagen fra New York, hvor Trump netop er blevet dømt skyldig i en sag om påstået overbelåning af ejendomme.

Soros finansierer endvidere strømmen af migranter ind i Europa over Middelhavet. Soros var også den første, som den socialistiske ministerpræsident i Spanien holdt møde med efter valget.

Se blot det økonomiske udbytte, som de seneste 6 præsidenter i USA har haft af at besidde embedet. Den eneste, der mistede penge, var Trump. Han afstod enddog fra løn som præsidentembedet tilsiger. Barack Obama gik fra en formue på 1.3 millioner dollars til at have en nettoformue på 70 millioner. Endnu værre med de kriminelle Biden og Clinton familier. Medierne tier, og det er unødvendigt at spørge hvorfor.

Alle politiske ledere og journalister er hånddukker for Deep State kræfter som Soros, Klaus Schwab, Zuckerberg og Gates. Læg så hertil verdens største kapitalstyrede firmaer som Blackrock, Vanguard og Rockefeller. De ønsker alle at kontrollere de politiske ledere, ikke kun i USA, men overalt i verden, for at optimere deres indtjening.

Kaos på finansmarkederne, reducering af verdens befolkning gennem vacciner og bevidst skabte pandemier samt foranstaltning af kaos internt i de enkelte lande gør det lettere at implementere den verdensorden og de agendaer, som Deep State finder er rigtige for at sikre fremtiden for de superrige: det pengeløse samfund, der sikrer overordnet kontrol, og klimapolitikken, der stemmer overens med Deep States verdensmål, The great reset, migration som en menneskerettighed for at udslette nationerne, som igen giver universel styring af økonomi og New World Order, som atter er beskrevet af WEF. Ej ingenting og bliv lykkelig, som beskrevet af WEF.

LÆS OGSÅ:  Biden sprængte Nord Stream – politikere og medier ved det, FN bør undersøge det! 

Det er ikke raketvidenskab, vi er ude i, det er realiteternes verden. Når det lykkes at påvirke dømmekraft og det politiske valg for en privat investor og entreprenør blandt mine nærmeste pårørende til at vælge en grøntsag som Biden til og en patriot som Trump fra, så fortæller det en historie om verdens status. Biden er eksponent for at styre USA i retning af en rendyrket socialistisk nation, mens Trump er eksponent for at følge det fundament, der blev lagt af nationens fædre.

Når facts bliver underordnede, når løgne og manipulation blevet styrende, så er verden først fortabt eller omsat til en passus fra litteraturens verden “Når skidt kommer til ære og stodder til mønt, så begynder høns at gå i laksko”. Ludvig Holbergs “Jeppe på bjerget” forudså noget de fleste ikke havde set komme.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)