Ny økonomiaftale giver ringere sundhed

Regeringen og regionerne har lavet en økonomiaftale for 2019, der øger udgifterne i sundhedssektoren med 1 mia. kr. i 2019. Den ene milliard ædes op af stigende udgifter til flere ældre, (migranter – red.) og dyr sygehusmedicin. Det vurderer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) og sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

Det interessante ved aftalen er, at det udskældte produktivitetskrav på 2 pct. om året afskaffes, og at flere opgaver fremover skal løses i det nære sundhedsvæsen hos egen læge og i egen kommune. Nu skal man aflønne for mindre aktivitet pr. behandlingsforløb. Eftersom der er behov for at spare, skal sygehusvæsenet overveje en ekstra gang, om en aktivitet er nødvendig.

Skruen skal strammes i erkendelse af, at der ikke er råd til at øge produktionen og give stadig flere sundhedsydelser til den enkelte borger, mens der samtidig kommer flere ældre (og migranter, både nye, unge og ældre – red.). Bundlinjen er, at f. eks. kronisk syge skal gå til kontrol og undersøgelser hos egen praktiserende læge frem for at skulle møde op på sygehuse, ligesom kommunerne skal være bedre til at forebygge, at borgere skal indlægges, for det er der ikke råd til. Integrationen lægger som bekendt beslag på 36 mia. kr. om året. Det er penge, der bl.a. går fra det danske sundhedsvæsen.

Kilde: Berlingske, 6. maj 2018