Nyt branchefællesskab samler hele byggeriet

De to branchefællesskaber DI Dansk Byggeri og DI Byg bliver sammenlagt til ét samlet branchefællesskab, der kommer til at hedde DI Byggeri. Det har medlemmerne af de to organisationer netop besluttet på deres generalforsamlinger.

På generalforsamlingerne i DI Dansk Byggeri og DI Byg, der netop er blevet afviklet tirsdag den 31. august, er det blevet besluttet at sammenlægge de to branchefælleskaber i et nyt branchefællesskab, der kommer til at hedde DI Byggeri.

Ambitionen med sammenlægningen er at samle hele byggeriets værdikæde – lige fra internationale producenter til den udførende SMV-virksomhed – i en stærk samlet organisation, der repræsenterer 6.707 medlemmer og 119.976 medarbejdere. Målet er at gøre DI Byggeri til den absolut førende og samlende repræsentant for en ansvarlig, produktiv og bæredygtig bygge- og anlægsbranche.

Claus Bering, der netop er blevet valgt som formand for det nye branchefælleskab ved et konstituerende bestyrelsesmøde, er meget glad for udfaldet af dagens to generalforsamlinger.

– Vores ambition er at samle hele byggeriets værdikæde i et samlet og styrket fællesskab. En sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg er derfor en helt naturlig forlængelse af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byggeri fra sidste år. Ved at stå samlet kan vi bedre finde brede løsninger på branchens fælles udfordringer, herunder bæredygtighed, digitalisering og produktivitet, fortæller Claus Bering, formand for DI Byggeri.

LÆS OGSÅ:  På trods af krisen: Danskerne bygger huse som aldrig før

Siden 1. september 2020 har der i Dansk Industri været to branchefællesskaber, der repræsenterer bygge- og anlægsbranchen.

Værdikæden bliver samlet
– De fleste virksomheder i vores branche står med fælles udfordringer. Det drejer sig om grøn omstilling, nye teknologier og samarbejdsformer på tværs af værdikæden. Ved at slå kræfterne sammen kan vi skabe bedre løsninger og rammer til gavn for alle aktører i branchen. Derudover vil det også blive nemmere at få adgang til politikernes ører, når vi taler med fælles stemme. Kort sagt giver sammenlægningen os en stærkere platform til at varetage vores fælles udfordringer, siger Ole Sander, næstformand for DI Byggeri.

Også i DI’s direktion vækker sammenlægningen glæde. Anders Søndergaard Larsen, medlemsdirektør i DI, udtaler følgende:

– DI Byggeri repræsenterer en forenkling og samling af mange gode kræfter her i DI. Det vil komme til stor gavn for såvel medlemmerne som i forhold til en række vigtige samfundsdagsordner. Byggebranchen er meget vigtig for både dansk økonomi, for arbejdspladser og for udviklingen af Danmark. Derfor er det glædeligt at virksomheder på tværs af branchen nu kan tale med en samlet og endnu stærkere stemme, siger han.

Sammenlægningen sker allerede 1. september 2021, hvor branchefællesskabet DI Byggeri vil være en realitet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)