Nyt koncept skal bekæmpe bandevold i København

Et helt nyt samarbejde mellem Københavns Politi, Københavns Kommune og kriminalforsorgen udbygger indsatsen for at forebygge og bekæmpe den gruppebaserede vold i eksempelvis rocker- og bandemiljøet.

 

”Forenet mod vold” er overskriften på et nyt samarbejde, der skal øge trygheden for borgerne i Københavns Politikreds og reducere den vold, der udspringer af de kriminelle miljøer.

Københavns Politi, Københavns Kommune og kriminalforsorgen er allerede med i samarbejdet, men også andre myndigheder og dele af civilsamfundet kan løbende blive en del af projektet, der er støttet af Trygfonden.

»Der er nogle rigtig spændende og nye tanker i ”Forenet mod vold”, og jeg er glad for, at vi dermed udvider den brede indsats, vi allerede har rettet mod kriminelle grupperinger i vores politikreds. Vi skal have en sikker og tryg by, og derfor drejer vi på alle de håndtag, vi kan,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Fokus i ”Forenet mod vold” er indsatser rettet mod de relationer og dynamikker, der er i de voldelige grupper. Ved direkte og målrettet kommunikation får udvalgte personer fra de kriminelle grupperinger serveret et klart budskab om, at myndighederne i bred forstand vil rette en fokuseret indsats mod alle personer i den pågældende gruppering, hvis én af personerne begår en voldelig handling, og at deres skadelige og voldelige handlinger ikke accepteres.

Samtidig bliver det understreget, at både myndigheder og civilsamfund er klar til modtage og støtte dem, der ønsker at lægge det kriminelle miljø bag sig.

LÆS OGSÅ:  22-årige slået flere gange i hovedet med en økse, mens han var på arbejde – tre mænd anholdt

»Det her handler om at skabe en tryggere by for alle københavnere og give mennesker, som er kommet ud i alvorlig kriminalitet, veje ud. Vi ser frem til at udvide samarbejdet med ”Forenet mod vold”. Vores dygtige socialfaglige medarbejdere har mange års erfaring med at støtte og hjælpe mennesker, der ønsker at komme ud af de kriminelle grupperinger. Vi står parat til at tage imod de mennesker, som ønsker hjælp til at leve et andet liv,« siger Karina Vestergård Madsen, socialborgmester i København.

”Forenet mod vold” bygger på et amerikansk koncept, der er afprøvet i en række byer i USA, og også svensk politi har taget metoden til sig. Forud for projektet har Københavns Politi sammen med Københavns Kommune og kriminalforsorgen arbejdet med at tilpasse projektet til københavnske forhold.

»Det er altid givende, når vi udvikler koncepter på tværs af myndigheder – og ligeså givende er det, når vi trækker på gode erfaringer fra andre lande. Bandegrupperinger har været en udfordring både indenfor og udenfor murene i flere år, så jeg ser meget frem til at følge projektet og se, hvilke resultater det skaber, og tror på, at vi med fælles hjælp og med vores fælles kendskab til bandegrupperingerne kan gøre en afgørende forskel,« siger centerdirektør Mik Grüning.

Metoden og strategien bag ”Forenet mod vold” er forankret i National Network for Safe Communities ved John Jay College of Criminal Justice i New York. Eksperter derfra har netop været i København for at bidrage til, at indsatsen kommer godt fra start.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)