Østjyderne vil have tog mellem Billund-Aarhus

”Håbløst projekt”, ”dårlig samfundsøkonomi” er nogle af ordene som økonomiske eksperter sætter på Billund Lufthavs ambition om en togforbindelse mellem det østjyske vækstbånd og globale flyforbindelser. Det er ifølge lufthavnsdirektøren i Billund Lufthavn en kold spand vand i hovedet på borgerne i Østjylland og på den grønne omstilling, som hele Danmark arbejder frem mod.

I dag har Billund Lufthavn løftet sløret for ambitionen om en ny jernbanestrækning, der skal gå fra Billund Lufthavn via Jelling eller Gadbjerg og så videre til Lindved, Horsens, Skanderborg og Aarhus H. Hvis planen føres ud i livet vil et batteridrevet tog forbinde hele det østjyske vækstbånd med offentlig transport til hele verden – fra Aarhus-Billund på 55 minutter. Men planen møder kritik fra økonomiske eksperter, der anfægter samfundsøkonomien.

De samme kritikpunkter går igen og igen fra de samme kritikere mod togbaner udenfor hovedstrækningen, der forbinder Aalborg med København: Det giver dårlig samfundsøkonomi, og det kan meget bedre betale sig at indsætte busser i stedet for togene.

Ifølge administrerende direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund, er det en ensidig holdning, der vender det blinde øje til danskernes ønsker, og samtidig tager de økonomiske eksperter ikke det faktum med, at bedre infrastruktur til en lufthavn vil øge den internationale tilgængelighed.

– Kritikpunkterne er ikke nye. De kommer hver gang, vi taler om forbedringer af national infrastruktur med tog i Jylland. Den måde samfundsøkonomien bliver beregnet på giver næsten kun god samfundsøkonomi i hovedstaden. Kan vi undvære alle andre togstrækninger? Eller vil vi opgradere der, hvor der potentielt kan være endnu flere passagerer, end der er på flere steder af hovedstrækningen, spørger Jan Hessellund og fastslår:

LÆS OGSÅ:  Det mørke Jylland lyser op, når du skal finde attraktive steder at bygge nyt hus

– Det vurderes, at en bane fra lufthavnen via Jelling/Gadbjerg og videre til Horsens vil resultere i 2,5 millioner togrejsende til Billund Lufthavn i 2040. Det er flere togpassagerer, end der f.eks. er mellem Holbæk-Roskilde. Og bedre national tilgængelighed til og omkring en international lufthavn vil øge den internationale tilgængelighed via Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn servicerer alle vestdanske storbyer

Billund Lufthavn har fornyeligt fået ingeniørvirksomheden NIRAS til at analysere tillægsstykket, så der er direkte togforbindelser mellem Billund-Aarhus. I rapporten er der to cases fra Stockholm og London City, hvori tallene derfra viser, at en stor del af de rejsende flytter sig fra andre transportformer over i tog. De økonomiske eksperter fastslår, at man ikke kan sammenligne Billund med hverken Stockholm eller London.

Det er ifølge lufthavnsdirektøren heller ikke hensigten. Billund er ikke en storby, men ligger i centrum af og dermed servicerer næsten alle de større vestdanske byer med ferierejser og forbindelser til det internationale marked. Forbindelsen til Aarhus vil gøre tilgængeligheden væsentligt bedre fra både Horsens, Skanderborg og Aarhus, og så skal casen bruges til at vise et mønster, der peger i en anden retning end, at busser er den kollektive transports fremtid.

– Billund Lufthavn dækker ikke kun én storby. Næsten alle de store vestdanske byer ligger i Billund Lufthavns optageområde, og med vores forslag til en tillægsstrækning – til den allerede politisk besluttede strækning mellem Billund-Jelling/Gadbjerg – vil både Horsens, Skanderborg og Aarhus få direkte adgang med tog til en international lufthavn på under en time fra Aarhus, fastslår Jan Hessellund og fortsætter:

LÆS OGSÅ:  Der bor nu flere på Sjælland end i Jylland

– 50 procent af husstandene i Aarhus har ikke adgang til bil, og opbakningen fra vestdanskerne er ikke til at tage fejl af.

Fakta: 61 procent af vestdanskerne er positivt stemte overfor banen, hvorimod der kun er 5 procent negativt stemte.

Grønt alternativ til bilen

Baneforbindelsen fra og til Billund med forbindelser til Aarhus, Vejle eller Odense er ifølge NIRAS’ rapport yderst velegnet til at blive trafikeret med moderne batteritog, hvilket vil skabe en behagelig, støjsvag og emissionsfri trafik.

Med dét plus faktummet om, at halvdelen af alle passagerer i Billund Lufthavn bliver bragt og hentet i bil, taget i betragtning, er banen ifølge Jan Hessellund også et godt argument for at tage overvejelserne seriøse.

– Der kan spares adskillige millioner kilometer på de vestdanske veje om året udelukkende, fordi togforbindelsen til Billund vil flytte mange af de passagerer, der i dag både bliver fragtet og hentet til og fra lufthavnen, fra deres dobbelttur og over i toget. Og forbindelserne er perfekte til batteritog, fastslår Jan Hessellund og spørger afsluttende:

– Hvordan kan vi både vende det blinde øje til den grønne omstilling, der er i det her tiltag og det store ønske for en bane blandt borgerne på baggrund af en regnemodel, der heller ikke tager højde for værdien af den øgede internationale tilgængelighed som togstationen ved lufthavnen vil skabe?

LÆS OGSÅ:  Børn i midterrabat på motorvejen

Hovedpointer fra rapporten:

  • Forbindelsen ved Jelling/Gadbjerg vil ikke forstyrre den eksisterende trafik mellem Struer/Holstebro-København
  • 55 minutter fra Aarhus H-Billund Lufthavn
  • Nye muligheder for at komme til en international lufthavn for vestjyderne og fynboerne
  • Op til 2,5 mio. passagerer i 2040
  • Yderst velegnet til batteritog, der passer i den grønne omstilling

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)