Omfattende socialt bedrageri blandt de ledige

Borgere på dagpenge og kontanthjælp afsløres i socialt bedrageri, når de tager på ferie uden at melde det til kommunen eller a-kassen, skriver Berlingske.

”Borgere på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge rejser i store tal på ferie i udlandet, hvor de modtager offentlige ydelser, selv om det er imod reglerne om at skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet.

På få måneder har en særlig kontrolindsats, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i landets lufthavne, ført til adskillige hundrede sager, hvor borgere på offentlige ydelser mistænkes for at overtræde rådighedsreglerne, hvilket kan føre til store bøder i form af krav om tilbagebetaling af pengene.

Hvis man modtager sociale ydelser som dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse, er det ikke tilladt at rejse til udlandet uden at melde det a-kassen eller kommunen først, hvilket mange ser ud til at glemme”.