Politiet indfører kørselsforbud i indre København fra 1. juni

Fra den 1. juni 2023 bliver ikke-nødvendig kørsel forbudt i nattetimerne på flere gader i nattelivszonerne. Borgere, der bor i nattelivszonerne, bliver ikke omfattet af forbuddet. Derudover ændres nattelivszonen i Vestergade, så den inkluderer mere af Nørregade samt et område ved Vester Voldgade.

 

 

I juli sidste år trådte en ny lov i kraft, hvor det blev muligt for politiet at indføre kørselsforbud i nattelivszoner alle dage i tidsrummet fra midnat til kl. 05, når ordensmæssige hensyn taler for det.

Københavns Politi indfører derfor kørselsforbud på særligt udvalgte stækninger fra den 1. juni 2023: Det drejer sig om området fra Studiestræde til Vester Voldgade, derfra til Vestergade, Vestergade til Gammeltorv, og derfra det meste af Nørregade. Derudover drejer det sig om Gothersgade fra Kongens Nytorv til Kongens Have.

”Vi oplever, at bilister kører paradekørsel i nattelivet, hvor de gasser op, accelerer hurtigt, hører høj musik, råber til forbipasserende og generelt skaber utryghed og direkte farlige færdselssituationer for gæster i nattelivet. Med kørselsforbuddet er det vores mål at forhindre det,” siger politiinspektør Tommy Laursen.

Udvidelse af nattelivszoner
Den 14. september 2021 etablerede Københavns Politi fire nattelivszoner  for at øge trygheden i nogle af byens mest populære gå-i-byen-områder omkring Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen.

Her cirka halvandet år efter viser vores erfaring og analyser fortsat, at zonerne er placeret i de områder med mest intensivt natteliv. Genåbningen af samfundet efter Corona har dog også vist os to nye områder beliggende lige uden for de allerede eksisterende nattelivszoner. Det drejer sig om den del af Nørregade, der ligger op mod Nørreport St., samt et område der dækker Vester Voldgade og en del af Jarmers Plads.

LÆS OGSÅ:  Field’s genåbner mandag den 11. maj

Begge steder er der en tæt koncentration af serveringssteder, mange nattelivsgæster og mere nattelivsrelateret kriminalitet end i andre områder uden for de eksisterende nattelivszoner.

”Nattelivszoner er et værktøj, vi kan bruge til blandt andet at undgå, at personer, der tidligere er dømt for fx vold i nattelivet, skaber utryghed og begår ny kriminalitet i nattelivet. Derfor vil vi ved at inkludere Nørregade og området ved Vester Voldgade som nattelivszone øge trygheden for både beboere og nattelivsgæster på de to strækninger,” siger Tommy Laursen.

Styrket indsats fortsætter
Københavns Politi vil som en del af Trygt Nattelivsindsats være til stede i nattelivet i weekenderne med både gående, ridende og kørende patruljer i nattelivet. Derudover har vi et tæt og godt samarbejde med Københavns Kommune, som også har natteværter i nattelivet både torsdag, fredag og lørdag.

 

Fakta om kørselsforbud

Juli 2022 blev det muligt at indføre kørselsforbud på hele eller dele af offentlige veje og private fællesveje i nattelivszoner i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 05, når ordensmæssige hensyn taler for det.

Kørselsforbuddet gælder al unødvendig kørsel i zonerne. Kørsel, der foretages af beboere i eller omkring nattelivszoner, vil almindeligvis være nødvendig kørsel.

Forbuddet omfatter heller ikke erhvervsmæssig kørsel, og dermed er fx taxakørsel eller erhvervsmæssig udbringning ikke omfattet af forbuddet.

Hvis man overtræder kørselsforbuddet kan det medføre en bøde på 3.000 kroner.

LÆS OGSÅ:  Politiet indfører nattelivszoner i Aarhus og Randers

Fakta om nattelivsforbud

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet fx vold i nattelivet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, der serverer stærk alkohol, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
– Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
– Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
– Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Ud over muligheden for at idømme personer, der har begået kriminalitet – fx vold – i nattelivet, et forbud, har politiet pr. 1. juli 2022 også fået mulighed for at give et påbud til personer, der i nattelivet skaber utryghed. Med et påbud bliver de personer bedt om at forlade en eller flere nattelivszoner frem til kl. 05 den følgende morgen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)