Regeringen tavs om dobbeltmoralen i de islamiske lande

Den vestlige verden tabte freden efter Den Kolde Krig til Kina, Rusland og de islamiske lande. Derfor må Danmark føre en tilpasnings- og indrømmelsespolitik over for sejrherrerne i krigen om den nye verdensorden. Det er udgangspunktet for regeringens nye udenrigspolitik. Selvom den ikke udtrykker sig med lige præcis dette ordvalg, skriver Henrik Dahl i Berlingske.

”Regeringen er tavs, når det gælder dobbeltmoralen i OIC-landene. Vi kunne sagtens sige, at vi tager spørgsmålet om respekt for religion alvorligt. Men at det selvfølgelig indebærer nogle spørgsmål til de samtalepartnere, der kritiserer os: Hvad har I selv gjort for at fremme respekten for kristne, jøder og ateister?

Danmark bør også på længere sigt frigøre sig selv fra internationale organisationer, der er blevet dysfunktionelle. Det vil først og fremmest sige FN, der i årtier ikke har krævet af sine medlemslande, at de respekterer FN-pagten.

Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være en topprioritet for Danmark at gøre sig selv til venner med – for det meste – autokratiske ledere i de antivestlige lande. Det giver kun mening, hvis man for eksempel anser FN for et vigtigt forum. Den præmis burde Danmark udfordre. Fordi FN mere er et absurd teater, end et meningsfuldt, politisk organ”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)