S-regeringen fører en væksthæmmende udlændingepolitik

Mens erhvervslivet råber op om mangel på arbejdskraft og frygter store tab i omsætningen, har S-regeringen ingen planer om at gøre det lettere at ansætte højtkvalificeret, videnstung arbejdskraft fra lande uden for EU.

I stedet henviser regeringen til, at der stadig er en stor reserve af ledige og ufaglærte, som virksomhederne kan rekruttere fra, oplyser Børsen.

Det siger sig selv, at manglende arbejdskraft ikke kan undgå at medføre et omsætningstab i virksomhederne og dermed tab af vækst og velfærd for Danmark.

Højtuddannede udlændinge kunne være en gevinst for danskerne, hvis Danmark førte en begavet immigrationspolitik.

Til forskel fra kloge lande som Canada, USA og Australien, som importerer velkvalificerede, tilpasningsdygtige og topmotiverede indvandrere, har Danmark imidlertid valgt at importere fattige muslimske analfabeter fra Mellemøsten og Afrika, der søger personlig lykke i europæiske lande, som de hverken forstår eller ønsker at høre hjemme i.

Tallene taler ellers deres tydelige sprog. I 2017 fik 2.750 migranter således permanent ophold i Danmark. I 2018 – 1.652. I 2019 – 1.783. Og i 2020 – 600. I alt 6.715.

Antallet af familiesammenføringstilladelser i 2017, 2018, 2019 og 2020 var henholdsvis 7.015, 4.601, 3.222 og 3.770. I alt 18.608.

Siden 2017 har Danmark således importeret 25.323 nye muslimske indvandrere, hvoraf de fleste er på offentlig forsørgelse.

Læs mere om Danmarks ubegavede immigrationspolitik her.

André Rossmann