Søren Pape skylder vælgerne en forklaring

Søren Pape drømmer om en borgerlig fremtid, hvor de konservative ikke i al evighed skal være småbrødre til Venstre-folkene, skriver Thomas Larsen i Berlingske. Og derfor har Søren Pape lagt en plan. Men holder den konservative plan vand – eller er den blot et klassisk forsøg på at stemmemaksimere i en tid, hvor de blå rivaler er svækkede?

Der kan vist nok ikke være tvivl om, at det sidstnævnte er tilfældet, idet det er politisk urealistisk at finde et folketingsflertal for de mange løfter, Papes plan indeholder.

”Når hver anden ikke-vestlige indvandrerkvinde ikke passer et arbejde, når 5.000 af dem har været på kontanthjælp i fem år og mange endda mere end ti år, så er der ikke tale om et sikkerhedsnet. Så er der tale om en hængekøje”, siger Pape og lover at stille tre enkle krav til migranterne på overførselsindkomst: ”Tag et arbejde. Tal dansk. Tag ansvar”.

Migranterne kan kun tvinges til at tage et arbejde ved, at man tager overførselsindkomster fra dem. I lande som Canada, USA eller Australien får migranter at vide, at de selv har ansvar for deres økonomiske og sociale overlevelse og integration, og at de har pligt til at blive selvforsørgende fra dag 1. Hvis de ikke magter det, går de til bunds eller tvinges til at rejse ud af landet. I Danmark ser både politikerne og den magtfulde integrationsindustri derimod som deres mission at fratage flygtninge og migranter ansvaret for sig selv og deres nærmeste, forvandle dem til sociale klienter og fastholde dem i passiv forsørgelse. Med velvillig støtte fra ca. 85 pct. af vælgerne.

Er Søren Pape og de konservative indstillet på at tvinge migranterne til at tage et arbejde ved at tage de rare overførselsindkomster fra dem og dermed gå imod Merkel, EU, FN og de mange konventioner, Danmark har tilsluttet sig? Pape skylder vælgerne en forklaring.

Pape lover at ”løfte standarden på plejehjemmene og give ældre større selvbestemmelse og flere muligheder i deres alderdom”. Ældreomsorgen er som bekendt en social skraldespand for de klienter, som jobcentrene ikke kan finde andet arbejde til: nydanskere, arbejdsløse, langtidssygemeldte og indvandrerkvinder. Det skaber en umenneskelig og afstumpet systemkultur, hvor sårbare mennesker behandles med horribel hjerteløshed og uanstændighed.

Kan Søren Pape og de konservative i en situation med kritisk mangel på SOSU’er skaffe veluddannede assistenter, som kan erstatte de nydanskere, arbejdsløse, langtidssygemeldte og indvandrerkvinder, der i dag arbejder på plejehjemmene? Pape skylder vælgerne en forklaring.

Volds- og voldtægtsdømte udviste kriminelle skal afsone i et udenlandsk fængsel”, lover Pape. Skiftende regeringer har i årevis forsøgt at løse problemet med hjemsendelser. I praksis er det næsten umuligt for danske myndigheder at sende migranter hjem, enten fordi det er i strid med internationale konventioner eller fordi Danmark mangler hjemsendelsesaftaler med konkrete lande.

Kan Søren Pape og de konservative finde et folketingsflertal, som vil sende migranter hjem i strid med konventionerne? Pape skylder vælgerne en forklaring.

Pape lover at ”styrke politiet i den kommende flerårsaftale for politi og domstole”. Hvor troværdigt er dette løfte i betragtning af, at Pape som justitsminister i den borgerlige VLAK-regering har skåret ned i antallet af politistationer fra 147 i 2015 til 108 i 2018, svarende til ca. 25 pct. af landets nærstationer? Pape har med andre ord aktivt bidraget til, at Danmark i dag har Europas mindste politistyrke i forhold til sit indbyggertal.

Pape lover endvidere at ”ruste politiet til at kunne rykke hurtigere ud lokalt og slå hårdt ned på uro i ghettoerne”. Hverken politikerne eller politiet har været i stand til at stoppe voldsspiralen i ghettoerne, fordi det ikke ligger i dansk DNA at bruge skrappe midler og sætte hårdt mod hårdt. Danskerne er ganske enkelt ikke kodet til at tackle muslimsk machokultur, og derfor plejer politiet at gå i lang bue uden om de betændte parallelsamfund. Virkeligheden i dagens Danmark er, at muslimske klaner og bander har større magt end politiet og loven.

Kan Pape lave om på det feminine danske DNA og sikre, at man vil slå hårdt ned på uro i ghettoerne? Pape skylder vælgerne en forklaring.

Pape mener, at den grønne omstilling kan blive et vækst- og eksporteventyr for Danmark, for vi har virksomhederne, der kan udvikle og skabe de produkter og løsninger, resten af verden higer efter. ”Men det kræver, at vi vælger den borgerlige vej til at nå klimamålene”, mener Pape uden at forklare, hvad der ligger i ”den borgerlige vej til at nå klimamålene”.

Politikernes løfter er ren symbolpolitik. De udstedes uden forklaring på, om de teknisk og politisk kan virkeliggøres. Man udsteder et løfte, lancerer en ambition og så er den ged barberet.

På udlændingeområdet falder flere af de mest højprofilerede løfter om udlændingestramninger tungt til jorden ved et enkelt opslag i diverse konventioner, som Danmark er bundet af. Hvem husker ikke, da Lars Løkke Rasmussen ved valget i 2015 lovede en såkaldt ”straksopbremsning” af tilstrømningen af asylsøgere? Hvem har hørt mere til det, efter at Venstre sikrede sig regeringsmagten?

Papes løfter bør derfor tages med et stort gran salt. De er ikke andet end symbolpolitik og varm luft.

André Rossmann