Stop regionernes skandaløse amputationer

Op mod 90 patienter om året har i Region Midtjylland og Region Hovedstaden unødvendigt fået amputeret ben, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Den manglende eller forsinkede behandling på karkirurgiske afdelinger har medført unødvendige amputationer, den har formentlig også kostet menneskeliv.

Skandalen er dyb, da der ikke er tale om en hændelig fejl, der straks er blevet korrigeret. Der er tale om en systematisk fejl, som har stået på i årevis, til trods for, at regionen blev advaret i 2019, og at regionens egne audits helt tilbage i 2012 viste en bekymrende høj amputationsrate.

Regionernes undskyldning for alle deres fejl er som regel mangel på ressourcer. Det er en rigtig dårlig undskyldning. Karkirurgiske patienter bliver for alvor ressourcekrævende, hvis de unødvendigt bliver amputeret. Man sparer ikke ressourcer ved at forsinke behandlingen af akutte kirurgiske patienter, tværtimod. Det skyldes dårlig ledelse, dårlig organisering, for mange ledelseslag og et omfattende bureaukrati, som bare fører til forflygtigelse af ansvaret”.