Tilliden til den offentlige ældrepleje har lidt et knæk

Tilliden til den offentlige ældrepleje er stærkt udfordret, skriver Berlingske. Mindre end halvdelen af landets 18-35-årige tror på, at det offentlige kan levere den pleje, de har brug for, når de bliver gamle. Blot 47 pct. tror på, at det offentlige er der for dem, når alderdommen indhenter dem. Det viser en meningsmåling, som PFA har fået Epinion til at lave blandt 2.038 danskere.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, har i rapporten “Hjælp til svage ældre” slået fast, at mellem en tredjedel og halvdelen af landets svage ældre i dag ikke får den hjælp i hverdagen, de har brug for.

Og Dansk Erhverv har lavet en undersøgelse, der viser, at der er en skærende kontrast mellem fremtidens ældres forventninger til ældrepleje, og den pleje, der rent faktisk tilbydes af det offentlige.

24NYT: I finansloven for 2016 afsatte regeringen en ekstra milliard på finansloven til de ældre – den såkaldte ”værdighedsmilliard” – som kommunerne kan søge om midler fra. Men hverken den eller andre ekstra bevillinger har løftet det samlede niveau mærkbart.

Mens Folketinget spiser danske ældre af med værdigheds-almisser, bruger samfundet 36 mia. netto årligt på den perspektivløse integration af muslimske flygtninge og migranter. Ifølge Finansministeriets fremskrivning frem til år 2100 vil Danmark blive belastet med denne udgift hvert år de kommende 82 år. Der er således penge nok i de offentlige kasser, men de går ikke til de danske ældre.

Kommentarer