Velfærdsstaten er ved at krakelere

I fremtiden vil børn, pårørende og frivillige skulle varetage langt flere opgaver på landets plejehjem. Det praktiske med bad, mad og pleje skal kommunen nok stå for, mens den nære omsorg med samtale, gåture og hygge skal overtages af venner og familie, skriver Berlingske.

”Kommunerne er udfordrede af mangel på ”varme hænder”, hvilket uundgåeligt betyder et lavere velfærdsniveau. ’I takt med at vi kommer til at mangle hænder, så bliver vi også nødt til at snakke om, hvad vi kan forvente. For jeg har en oplevelse af, at folk forventer langt mere, end vi kan lever. Som kommune skal vi fremover yde den praktiske hjælp, og så skal vi yde plejen. Men det vi kan kalde for omsorgsdelen og aktivitetsdelen, det er nok ikke der, vi skal bruge vores ressourcer, når situationen er, som den er’, siger borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam.

’Vi bliver nødt til at definere, hvad man kan forvente. Så er det muligt, at vi ikke kan sikre, at man kan spille kort med de ældre eller komme ud og gå den tur, selvom det er rigtigt godt. Men så har vi trods alt fået defineret, hvad vi kan tilbyde som kommunal instans, og hvad man kan forvente’, siger Helle Gade, der er borgmester i Silkeborg Kommune”.