Visitationszone genindføres

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi genindfører visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej i Korsør efter flere episoder med uro i området

Fra onsdag den 5. august klokken 18.00 og frem til onsdag den 19. august klokken 18.00 er der indført visitationszone i et afgrænset område ved Motalavej i Korsør. Formålet er at forhindre kriminelle handlinger og genskabe trygheden i området.

– Det er helt uacceptabelt, at vi gentagne gange oplever uroligheder, overfald og slagsmål. Vi genindfører derfor visitationszonen, og vi øger yderligt den politimæssige tilstedeværelse. Disse redskaber har tidligere vist sig effektive i forhold til at holde ro i området, så beboerne kan færdes trygt. Imidlertid skal vi også arbejde med andre løsninger på problemet, så det ikke alene er politiets massive tilstedeværelse, som sikrer roen. Jeg opfordrer selvfølgelig de parter, som er aktive i konflikterne, til at stoppe uroen og dermed med at inddrage et helt boligområde i deres uoverensstemmelser. Samtidig vil jeg opfordre områdets beboere til at bistå politiet med at få belyst de hændelser, som beboerne er vidner til. På den måde kan vi få gerningsmændene dømt, hvilket i den sidste ende kan føre til, at de bliver udsat af deres lejemål i området, siger politidirektør Lene Frank.

Visitationszonen betyder, at politiet inden for zonen har lov til at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben. For den almindelige borger vil zonen dog ikke have stor betydning.

LÆS OGSÅ:  Efter drab: Her indfører politiet visitationszone

Politiet kan vælge at forlænge perioden, hvis der er behov og grundlag for det.

Visitationszonen

Nordlig afgrænsning: Vestmotorvejen, strækningen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.

Vestlig afgrænsning: Halsskovvej, sydgående fra Vestmotorvejen til krydset. Motalavej/Halsskovvej, og derefter mod vest ad Halsskovvej til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.

Sydlig afgrænsning: Stisystemet fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.

Østlig afgrænsning: Strækningen fra Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter øst til krydset Tårnborgvej/Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

De nævnte vejstrækninger indgår i visitationszonen. Se kort nedenfor.

 

Visitations- og strazone Korsør