Bernie Sanders’ dejlige Danmark


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Kan I huske Bernie Sanders? Det er den amerikanske politiker, som var tæt på at blive Demokraternes kandidat til præsidentsædet, og som i en video henviste til Danmark som et eksempel på et land, hvis økonomi og samfundsform han i sin naivitet opfattede som forbilledlig. ”Let’s be like Denmark”, sagde han. Videoen blev liket og delt tusindvis af gange på Facebook.

Apropos det forbilledlige danske samfund har Berlingske den 12. maj bragt en rystende artikel om danske hospitalers forfald. Patienter på flere af hovedstadens store hospitaler behandles i bygninger, der nærmest er ved at falde fra hinanden og er i så ringe tilstand, at det går ud over behandlingen og påvirker patientsikkerheden. På to af regionens flagskibe, Rigshospitalet og Herlev Hospital, er bygninger og anlæg så nedslidte, at der jævnligt opstår nedbrud og driftsstop i f.eks. elevatorer, som er helt centrale for driften af hospitalerne, samt svigt i systemer, der bl.a. forsyner patienterne med ilt. Hospitalerne i hovedstadsområdet har også problemer med vandrør, der springer og giver risiko for skimmelsvamp. Ventilationsanlæggene er nedslidte og giver et dårligt indeklima for patienter og personale. Ligeledes kæmper hospitalerne med utætte og stoppede afløb, stort vandspild, dryppende haner, gamle toiletter og i det hele taget ”udtjent sanitet”, som giver store hygiejneproblemer og ”fare for smittespredning” samt gør det svært at gøre ordentligt rent. Udfordringerne med hospitaler, der forfalder, vurderes at være lige så store i de fire øvrige regioner.

Af artiklen fremgår, at der er et enormt bygningsmæssigt og kvalitetsmæssigt efterslæb, og at der alene i Region Hovedstaden er behov for at bruge 700 mio. kr. om året de næste 10 år for at rette op på de mange problemer og mangler. I regeringen er der dog ikke umiddelbart den store imødekommenhed i forhold til regionernes krav om midler til at renovere hospitalerne.

Er det kun 24NYT, der tænker på, at de 330 mia. kr., som Danmark ifølge Finansministeriets beregninger kommer til at bruge på indvandring de næste 10 år, kunne blive brugt til formålet?

 

 

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb