Borgerne er tabere i retssager mod staten

For almindelige borgere er det stort set umuligt at føre og vinde sager over myndighederne. Det svækker selve demokratiets fundament, siger eksperter til Berlingske.

Som borgere er det meget svært at være sagspart i en sag, hvor det offentlige er modpart. Det offentlige har ubegrænsede økonomiske og vidensmæssige ressourcer, som stiller parterne så ulige, at muligheden for, at borgerne kan gøre deres ret gældende, reelt er for ringe,

Det kan aflæses i tallene, der viser, at myndighederne i årevis har vundet omkring 9 ud af 10 sager mellem borgere og myndigheder. Det er så afskrækkende og svært for borgere at føre sager mod det offentlige, at det skader helt grundlæggende demokratiske rettigheder og principper.

Adgangen til at få prøvet sin ret ved domstolene er en grundlæggende rettighed og en grundsten i ethvert retssamfund. Men mange danskere opgiver på forhånd at føre sager mod myndighederne. Hvis de vover, møder de en overmagt uden sidestykke. Det er Davids kamp mod Goliat.

Kommentarer