Chauffører dømt for ’flyvende’ is fra taget af deres lastbiler

Onsdag og fredag i forrige uge blev to lastbilschauffører dømt for at have kørt med is på taget af deres lastbilers sættervogne. Det var til gene og fare for de øvrige trafikanter, når isen faldt ned på kørebanen.

Første sag, der blev afgjort ved retten i Kolding onsdag den 7. april, stammer fra den 30. januar 2019, hvor en 65-årig lastbilschauffør fra Letland kørte med is på taget af lastbilens sættervogn på motorvejen ved Kolding. Den 65-årige fik en betinget frakendelse af førerretten i 3 år.

Anden sag, der blev afgjort ved Retten i Sønderborg, i fredags den 9. april er fra den 1. februar i år, hvor en 45-årig chauffør fra Bulgarien ligeledes kørte med is på taget til gene for de øvrige trafikanter. Chaufføren kørte på den Sønderjyske Motorvej omkring Vojens. Den 45-årige blev idømt en bøde på 2.500 kr. og fik også en betinget frakendelse af førerretten.

Begge sager blev til, fordi bilister de pågældende dage valgte at kontakte politiet for at anmelde lastbilschaufførerne. De guidede herefter politiet til lastbilerne, som herefter fik standset chaufførerne.

Ingen af chaufførerne var mødt op i retten, så begge blev dømt som udeblevne.

For Sydøstjyllands Politi og Tungvognscenter Syd mødte specialanklager Lone Petri Kristensen.

Tungvognscenter Syd
Sagen fra den første februar 2021 er blevet behandlet af Tungvognscenter Syd. Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

LÆS OGSÅ:  Manipulation gav bøde på en halv million

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.