Coronakrisen forsinker hver tredje studerende

forsker laboratorium
Den manglende fysiske adgang til studiestedernes laboratorier og værksteder forsinker hver tredje studerende.

Nedlukningen af Danmark bremser hver tredje studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Hver tredje studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vurderer, at de bliver forsinket på deres studie, og over hver anden af dem mener, at det bliver vanskeligt at bestå eksamener, på grund af corona-nedlukningen. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.246 studerende lavet af Ingeniørforeningen, IDA.

De altovervejende årsager til, at de studerende ikke tror på, at de når i mål til tiden, er at de ikke har haft adgang til laboratorier og værksteder under nedlukningen af landet, og at det ikke har været muligt at erstatte den praktisk erfaring via fjernundervisning.

IDAs formand Thomas Damkjær Petersen mener, at tallene er nedslående, og opfordrer derfor til, at der gøres alt, hvad der er menneskeligt muligt for at åbne studiestedernes laboratorier yderligere.

”En politisk aftale har sikret en delvis genåbning af forskningslaboratorierne. Der lægges op til, at post doc- eller PhD-forløb skal kunne gennemføres, og at specialestuderende der er afhængige af fysisk fremmøde, kan få adgang. Det er naturligvis glædeligt, men det står langt fra mål med udfordringen,” siger IDAs formand.

Over halvdelen af de studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser frygter også, at de vil få sværere ved at bestå eksamener i de fag, de har under corona-situationen.

LÆS OGSÅ:  Dansk Industri: Giv corona-forsinkede studerende et halvt års ekstra SU

”Det skaber jo et stort problem for den enkelte, og kan få uoverskuelige konsekvenser for de studerendes trivsel, hvis så mange studerende ikke føler sig klar til eksamen. Det understreger, at det er en alvorlig situation, der ikke kun løses af begrænset åbning og trivselspuljer,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Helt overordnet, i hvilken grad er det så din vurdering, at Corona-situationen vil påvirke dit studie på følgende måder?

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke/

ikke relevant

I alt
Jeg vil blive forsinket på mit studie. 5% 8% 20% 17% 35% 15% 100%
Jeg får vanskeligere ved at bestå de eksamener der er knyttet til de fag jeg har nu, på grund af de ændringer Corona-situationen medfører. 12% 19% 27% 16% 19% 7% 100%

Kilde: IDA Analyse april 2020. 1.246 af IDAs studiemedlemmer medvirker i undersøgelsen.