DA: Tiltrængt udspil fra regeringen og DF

Nyt udspil om at gøre folkeskolens 7., 8. og 9. klasse mere rettet mod erhvervsuddannelserne er vigtigt og tiltrængt.

Regeringen og DF har netop spillet ud med fem initiativer, der skal få flere elever fra folkeskolen til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

De fem initiativer er blandt andet, at håndværk og design skal være obligatoriske fag i folkeskolen, mulighed for mere erhvervspraktik og flere og bedre praksisfaglige forløb.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

”De fem initiativer er vigtige og tiltrængte skridt i den rigtige retning, og jeg hilser dem meget velkommen.

Det er særligt positivt, at udspillet lægger op til, at den praktiske tilgang skal inkorporeres i alle fag i folkeskolen. Det vil sige, at undervisningen skal være praktisk orienteret, der hvor det giver mening. F.eks. kan matematikken dreje sig om, hvordan man bedst bygger et hus.

Udspillet er stadig lidt uklart, når det gælder, hvordan man konkret indbygger praksisfagligheden i undervisningen, men tanken er helt rigtig, og jeg er spændt på at se den uddybet.

Hele vores indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse skyldes, at vi står over for at mangle 60.000 faglærte 2025. Det er derfor afgørende, at flere unge får øjnene op for de mange fordele, der er ved at tage en erhvervsuddannelse.

Men de fem initiativer kan ikke stå alene. Der er også behov for f.eks. at styrke lærernes viden om erhvervsuddannelserne. 60 pct. af lærerne vurderer, at deres undervisning i høj grad forbereder eleverne til at starte på en almengymnasial ungdomsuddannelse. Kun 14 % af lærerne vurderer, at deres undervisning i høj grad forbereder til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er et alt, alt for skævt billede.

LÆS OGSÅ:  Danske forældre ikke modstandere af mobiler i skolerne

Derudover er der også behov for en grundlæggende ny tilgang til 10. klasse. Som det ser ud i dag, fungerer 10. klasse mest som en forlængelse af folkeskolen. I stedet skal 10. klasse knyttes til ungdomsuddannelserne. Her er en placering af 10. klasse på erhvervsskolerne en mulig løsning.”