Dansk velstands triste deroute

Omkring 1986-1987 var det danske bnp pr. indbygger ifølge the Penn World Tables ca. 20 pct. højere end naboernes, skriver prof. Christian Bjørnskov i Børsen.

Det samme gjaldt produktiviteten af den danske arbejdskraft, der steg i årene efter 1981 og nåede et niveau på ca. 12 pct. over naboernes, mens det danske privatforbrug var knap 10 pct. højere.

I dag ligger det danske bnp pr. indbygger 5 pct. over naboernes, og arbejdsproduktiviteten er knap 8 pct. højere. På trods af reformerne har hverken væksten i indkomst eller produktivitet matchet vores nærmeste naboers.

Den vigtigste forskel, som stort set aldrig diskuteres i dansk politik, er, at danskernes typiske privatforbrug i dag er næsten 10 pct. lavere end vores naboers. Vi er således på 30 år gået fra at være 10 pct. foran til at være 10 pct. bagud.

Mens vores naboers privatforbrug i gennemsnit har ligget stabilt på 56-58 pct. af den samlede indkomst siden midten af 1970’erne, er danskernes andel gradvist faldet til det nuværende niveau på ca. 48 pct.

Alle disse fakta ignoreres i den hjemlige debat.

24NYT: Danske politikere, økonomer og kommentatorer lyver for sig selv og hindanden. Opfattelsen i den politiske debat er, at dansk økonomi er kernesund. De økonomiske nøgletal i Danmark ser flotte ud. På overfladen er situationen god. Problemet er, at velstanden i Danmark falder langsomt, men støt. Læs mere her.