Det sejler i anklagemyndigheden

Ca. en tredjedel af de offentlige anklagere i Danmark møder nogle gange uforberedte op i retten. Det viser en ny undersøgelse blandt 508 jurister i anklagemyndigheden, som analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion har foretaget for Rigsadvokaten, skriver Børsen.

I undersøgelsen svarer 36 pct. af de medvirkende, at de sommetider eller ofte er mødt uforberedte i retten. 7 pct. af de adspurgte svarer, at det sker “ofte”.

24NYT: Tidligere statsadvokat Birgitte Vestberg og forhenværende politimester Annemette Møller mener, at retssikkerheden er under pres, fordi anklagemyndigheden sejler helt ukontrolleret.

Tidligere har anklagere advaret mod, at anklagemyndigheden er så presset, at erfarne kræfter søger væk med det resultat, at unge skuldre må løfte alene uden de fornødne kompetencer, oplæring og tid til forberedelse. Det fører til fejl, forkerte afgørelser og et generelt fald i kvaliteten, ligesom det fører til et ulige styrkeforhold mellem forsvarerne og anklagerne i landets retssale.