Efter minkerhvervets død er det landbrugets tur

Mens klimaforhandlingerne om landbruget lader vente på sig, hævder de miljøøkonomiske vismænd ifølge Berlingske, at dansk økonomi ingen skade tager af at skære en fjerdedel af landbruget væk.

”Landbrug, skovbrug og marker forventes at udlede 16,1 millioner ton CO2 i 2030, svarende til  37,4 pct. af de samlede CO2-udledninger.

Det Miljøøkonomiske Råd har regnet ud, at en klimaafgift på 1.200 kroner pr. ton CO2 vil være den samfundsøkonomisk billigste måde at nå 70-procentmålet på.

Men det vil betyde, at en stor del af dansk landbrug lukker ned. En fjerdedel af arbejdspladserne i landbruget, en tiendedel af jobbene i fødevareindustrien og en fjerdedel af dansk landbrugseksport vil forsvinde”.