Eksplosion i ledighed efter 8. juli

204.714 lønmodtagere er i øjeblikket sendt hjem på ordningen for lønkompensation. Der er tale om 121.660 fuldtidsansatte og 82.838 på deltid.

Ordningen for lønkompensation løber frem til 8. juli.

Ifølge organisationen Lederne regner hver tredje leder med medarbejdere på lønkompensation med, at nogle af dem bliver afskediget, når lønkompensation udløber.

Da der i øjeblikket samlet set er 179.207 ledige i Danmark, kan det betyde, at ledigheden efter den 8. juli vil stige til ca. 250.000.