Flere overvågningskameraer

Bornholms Politi har fået nye overvågningskameraer ved Laksetorvet i Rønne, hvor de skal være med til at skabe tryghed for borgerne.

I oktober 2019 udkom regeringen med en tryghedspakke, ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”, som sætter fokus på at skabe større tryghed for borgerne, ved blandt andet at øge tv-overvågningen. Tv-overvågning anvendes på områder, hvor kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd fordrer en særlig tryghedsskabende indsats.

Overvågningskameraerne giver Bornholms Politi bedre muligheder for at forebygge og efterforske kriminalitet. I første omgang er overvågningskameraerne sat op ved Laksetorvet i Rønne men planen er, at der i fremtiden vil komme yderligere tv-overvågning i områder, hvor der erfaringsmæssigt er øget risiko for kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd.

”Bornholm er i høj grad en tryg ø at bo og færdes på” understreger politidirektør Martin Preisz Gravesen og fortsætter: ”Vi har dog erfaring med, at der kan opstå uro og utryghedsskabende adfærd i nattelivet i området omkring Laksetorvet, hvorfor det i denne omgang er her, der bliver etableret tv-overvågning”.