Forældrekøb er i modvind, men du kan stadig hjælpe dit barn med at købe bolig

Ændrede skatteregler, afskaffelse af boligstøtte, høje priser på ejerlejligheder og rentestigninger gør forældrekøb dyrere og mere udfordrende, men som forældre er der andre alternativer, hvis du vil hjælpe din søn eller datter i et udfordrende boligmarked, lyder det fra PwC.

Studiestarten for nye studerende er i fuld gang, og mange af de studerende skal finde et sted at bo i et presset boligmarked. Det ville normalt være højsæson for forældrekøb, men nye skatteregler, høje priser på ejerlejligheder og store rentestigninger gør det mindre attraktivt og mere krævende at lave et forældrekøb. Derudover må søn eller datter også vinke farvel til boligstøtte ved forældrekøb fra 1. januar 2024, men hvis du som forældre stadig vil hjælpe dit barn ind på boligmarkedet, er der flere muligheder, lyder det fra PwC.

Højere renter og strammere skatteregler har gjort, at det nu ikke giver et løbende overskud, men i stedet et driftsunderskud at foretage et forældrekøb. Derudover er der indikationer på nedadgående priser på ejerlejligheder, og når der samtidig er en boligskattereform på vej, medfører det en mindre lyst til at foretage et forældrekøb,” siger Claus Høegh-Jensen, partner og skatteekspert i PwC, og fortsætter:

Hvis du på trods af dette gerne vil hjælpe dit barn, kan man gå sammen til banken og optage et fælles realkreditlån med udgangspunkt i barnets og forældrenes samlede indtægter og eventuelle friværdi, hvor både barn og forældre hæfter solidarisk. Herefter har man mulighed for at fordele ejerskabet af lejligheden til fordel for barnet.

LÆS OGSÅ:  Sommerhusferie hitter i Danmark: Sådan passer du sommerhushaven

Forældrene er altså med til at kautionere for barnet, men er samtidig i større eller mindre grad en del af ejerskabet i lejligheden.

Når det besluttes at sælge boligen, vil det være en skattefri gevinst for barnet tilsvarende barnets ejerandel, fordi vedkommende har boet i lejligheden. Derudover har forældrene mulighed for at hjælpe barnet med at afdrage på lånet gennem den årlige skattefrie gave, som i 2022 er på 69.500 kr,” siger Claus Høegh-Jensen.

Familielån kan være mulighed til køb af bolig
Hvis man som forældre eller familie har en særlig god økonomi enten med høj friværdi eller mange kontanter, kan man yde et rentefrit lån til sit barn. Her gælder regler, at der skal være tale om et reelt gældsforhold, og der skal oprettes et gældsbrev. Derudover bør lånet gives som et anfordringslån, så der ikke er nogen konkret plan for, hvordan gælden bliver indfriet.

Et familielån kan være attraktivt for familier med et økonomisk overskud, som ikke længere finder forældrekøb relevant. Ved at familielån afdrager barnet oftest et beløb tilsvarende beløbsgrænsen for den afgiftsfrie gave, som forældrene har mulighed for at give som gave i form af afdrag på lånet, men låntageren kan naturligvis også afdrage løbende af egne midler,” siger Claus Høegh-Jensen og understreger, at ved denne model skal barnet selv betale ejendomsskatter, vedligeholdelse og andre løbende udgifter, men omvendt kan barnet dog problemløst fremleje en del af lejligheden ud og senere sælge boligen skattefrit.

LÆS OGSÅ:  På jagt efter en studiebolig? Sådan undgår du at blive snydt

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)