Forsvaret mørklægger overgreb mod kvinder

Forsvarsområdets problemer med krænkelser af kvinder begrænser sig ikke til de væbnede styrker, men rækker hele vejen op til Forsvarsministeriets departement, men det er hemmeligt, hvor mange sager der har fundet sted i ministeriet. Ifølge juridiske eksperter bliver oplysningerne mørklagt på et ulovligt grundlag, oplyser Berlingske.

”38 gange fra 2019 til 2021 har såkaldt kønskrænkende adfærd udløst ansættelsesretlige sager på tværs af forsvarsområdet. Det drejer sig om både fyringer, advarsler og tjenstlige samtaler.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse afviser at oplyse, hvordan sagerne fordeler sig på Forsvarsministeriets myndigheder. Dermed er det også mørklagt, hvor mange sager der har fundet sted i Forsvarsministeriets departement.

Ifølge tre forskere inden for forvaltning og mediejura er der ikke grundlag i loven for at mørklægge, hvor krænkelserne er foregået. ’Jeg mener ikke, at styrelsen har en valid grund til at tilbageholde de oplysninger’, siger Sten Schaumburg-Müller, professor i mediejura ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.