Frontex skal overtage grænsekontrollen fra EU-landene

Det er en gammel drøm i EU-Kommissionen, at det nuværende fælles grænseagentur Frontex, som i dag kun har en koordinerende rolle, skal udvikles til en reel fælles grænse-og kystvagt i EU. For de fleste EU-lande er spørgsmålet om EU-grænsekontrol imidlertid kontroversielt, fordi grænsekontrol er et nationalt anliggende og et spørgsmål om landenes suverænitet. Nu foreslår frau Merkel, at beskyttelsen af grænserne, som i dag er en suveræn, national opgave, overgår til EU. Læs mere på: https://www.breitbart.com/london/2018/06/05/merkel-call-brussels-takeover-border-control/