Har Søren Pind kvajet sig?

En passage i Søren Pinds bog “Frie ord” kan vise sig ifølge Politiken at blive problematisk for den tidligere justitsminister og Venstre-politiker.

Pind refererer og citerer direkte fra et møde med det amerikanske forbundspoliti (FBI) i USA i 2015. Her var emnet Politiets Efterretningstjenestes (PET) samarbejde med FBI om efterforskning af syrienkrigere.

Flere straffe- og forvaltningseksperter siger til Politiken, at Pind med passagen kan komme i karambolage med reglerne for tavshedspligt.

Pind skriver i bogen, at “formålet med mødet var at sikre, at samarbejdet mellem PET og FBI også strakte til at gå tættere på syrienkrigerne i Danmark“. Pind fortæller dermed direkte om PET’s samarbejdspartnere og arbejdsmetoder, mener eksperterne.

Det var netop den type oplysninger, der i januar førte til dom i byretten over tidligere PET-chef Jakob Scharf for brud på tavshedspligten.

Hvis dommen over Scharf stadfæstes, “kan Pind få et problem“. Det siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

Pind går ovenikøbet længere end til blot at omtale nogle møder, idet han også redegør for indholdet af drøftelserne, herunder at det var op til amerikanerne, om man ville give grønt lys for anvendelse af oplysninger, som USA havde bidraget med” siger han til Politiken.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing er enig. Han påpeger, at reglerne om tavshedspligt er “fuldstændig de samme, om man er tidligere justitsminister eller tidligere PET-chef. Som justitsminister har man flere forskellige kasketter. Man er politiker i nogle sammenhænge, og i andre er man chef for et ministerium. Og Søren Pind var det sidste til det møde“, siger Sten Bønsing til Politiken.

Kommentarer