Kendt advokat har fået nok: Slæber Zenia Stampe i retten – læs stævningen her

Var det indenfor lovens rammer, da den radikale politiker, Zenia Stampe, i februar kaldte en taler for “…en hadprædikant, der opildner til borgerkrig og vold”?

Det spørgsmål vil blive afgjort af retten. Nu har advokat Rasmus Paludan, som sagen drejer sig om, nemlig udtaget stævning mod den kendte radikale politiker. 

I forbindelse med samme sag, udtalte Paludan i marts til 24NYT:

“Jeg mener, Zenia Stampe udsætter folk, hun er uenig med, for helt urimelige shitstorms. Det er jo derfor, jeg er nødt til at udtage stævning mod hende for hendes injurier om mig.”, fortsætter den forurettede, der altså nu har fået nok, og ønsker den kontroversielle radikale politiker straffet.

Herunder kan du læse udrag fra stævningen, som i dag blev fremsendt til Københavns Byret.

Påstand:

Sagsøgte skal betale 5.000 kr. til sagsøger.

Sagsfremstilling: Rasmus Paludan er en selvstændig advokat, der har forsvaret mange mennesker efter bedste evne uagtet køn, race, religion, politisk overbevisning mv.

Dette ses blandt andet af bilag 1, 2, 3, 6 og 7. Den 3. februar 2015 fik Rasmus Paludan sin klient fra Ghana løsladt. Byretten havde afsagt kendelse om fortsat varetægtsfængsling, jf. udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, men landsretten kom frem til, at Rasmus Paludans klient skulle løslades, jf. bilag 1.

En anden advokat havde ikke kæret byrettens fængslingskendelse under grundlovsforhøret, men Rasmus Paludan var forsvarer for ghaneseren i de 3 følgende retsmøder (fristforlængelser) og i hvert eneste retsmøde påstod han løsladelse og kærede byrettens kendelser.

Resultatet var, at landsretten gav Rasmus Paludan ret i alle 3 kæremål og løslod klienten.

Den 10. juni 2015 fik Rasmus Paludan sin klient fra Gambia frifundet. Klienten var tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 245, stk. 1, jf. bilag 2.

Den 17. december 2015 fik Rasmus Paludan sin klient fra Nigeria frifundet.

Klienten var tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, jf. bilag 3.

Rasmus Paludan er desuden politisk aktiv og holdt i forbindelse med en demonstration den 1. oktober 2016 en tale, jf. bilag 4.

Den 12. februar 2017 lagde Zenia Stampe et opslag op på Facebook, jf. bilag 5, hvor følgende fremgik:

”Det er den 1. oktober 2016. Foran Mindeankeret på Nyhavn står en ung mand og taler ved en demonstration: ”Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod.

Og de vantro fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de vantro fjender hører hjemme. Af de vantro fjender er kun omkring 240.000 kampdygtige, men alle militære studier fra de vantro fjenders hjemlande viser, at de vantro fjender er kujoner og dårlige soldater.

De vantro fjender er primitive mennesker, som faktisk er mennesker mest i biologisk forstand, de stoler kun på deres familiemedlemmer eller andre i deres stamme og derfor kan de ikke kæmpe sammen uden for stammen og familien, de er ynkelige uslinge, hvis død på det tidspunkt vil være både nødvendig og lovlig”.

”Mens vi står her i dag, så er der hundredetusinder der sidder hjemme og klargør deres våben og øver sig på at ramme med deres rifler.”

Det er så nu, at du nok tænker: Hvorfor har jeg ikke hørt om det før? Hvorfor har Dansk Folkeparti ikke krævet manden udvist? Hvorfor har Inger Støjberg ikke skrevet en harmdirrende Facebookopdatering? Hvorfor har Søren Pape ikke lovet hårdere straffe?

Hvorfor har pressen ikke kørt breakingnyheder på den her vanvittige person, der åbenlyst er en radikaliseret hadprædikant? 3/5 Jo, det har såmænd en meget simpelt forklaring. Manden hedder Rasmus Paludan, og han taler i virkeligheden ikke om de ”vantro fjender,” men om de ”fremmede fjender.”

Det er den eneste ændring, jeg har foretaget i citatet. Resten er ordret, hvad han sagde. Og så er det jo straks en helt anden sag.

Eller hvad?

Nej, selvfølgelig er det ikke en helt anden sag. Det burde det i hvert fald ikke være.

For det første: Man må kunne forvente, at politikere og presse behandler sager ens, uanset om hovedpersonen hedder Mohammed eller Rasmus.

Og for det andet: Rasmus Paludan er ikke bare en stakkels hvem-som-helst. Han er advokat. Han fører sager for fremtrædende højreekstreme.

Han er en drivende kraft i det højreekstreme ”For Frihed,” tidligere Pegida. Og i sidste uge blev han opstillet som kandidat til Borgerrepræsentationen for Nye Borgerlige i København.

I dag har han så valgt at trække sig, formodentligt efter at have fået et venligt puf fra Nye Borgerliges landsledelse. Men man kan ikke lade være med at spørge: Hvad sker der for Nye Borgerlige i København?

Hvordan kunne de finde på at opstille en hadprædikant, der opildner til borgerkrig og vold? Og man må også spørge: Hvad sker der for de store medier?

Hvorfor er det det lille, frivilligt-baserede netmedie Redox, der skal grave sådan en sag her frem, mens de store medier skriver damebladsartikler om Pernille Vermunds bindingsværkhus i Snekkersten og svømmeture i Øresund?

Hvorfor er det ikke de store medier, der er gået undercover i de højreekstreme miljøer – eller som bare i det mindste er gået videre med denne historie?

Mig bekendt er det kun Radio 24/7, der har omtalt historien.

Og hvad sker der for vores Integrationsminister?

Foreningen ”For Frihed” holder månedlige demonstrationer, hvor de fører propaganda mod danske muslimer, der en-til-en svarer til nazisternes propaganda mod jøderne før og under 2. Verdenskrig. Citaterne taler for sig selv.

I en sådan situation burde Integrationsministeren berolige danske muslimer. Hun skal sige til dem, at de kan være trygge, og det kan deres børn også.

Hun skal sige, at de højreekstreme selvfølgelig har ytringsfrihed, men at hun vil kæmpe mod deres propaganda og de skel, de forsøger at plante mellem grupper i det danske samfund.

Men i stedet bruger Integrationsministeren energi på at sprede løgne om, at muslimer vil tvinge svinekød ud af danske børnehaver.

Suk!

For et halvt år siden sagde jeg, at højreekstremisme skulle behandles med lige så stor alvor som islamisk ekstremisme. Det blev jeg hånet for af politikere fra højre og venstre.

Men siden kom mordet mod den britiske politiker Jo Cox. De Breivik-inspirerede likvideringer af ni unge i München. Afsløringen af tyske højreekstremes planlægning af angreb mod politi, jøder og flygtninge. 4/5 Terrorangrebet i Quebec med seks dødsfald.

Systematisk hærværk og afbrændinger af moskéer og asylcentre i Europa. Også herhjemme har advarselslamperne blinket: Tidligere chef for PET, Jakob Scharf, kunne i efteråret fortælle, at PET har efterforsket en større højreekstremistisk gruppe, og at gruppen var velorganiseret og parat til at bruge vold.

De trænede i våbenhåndtering og skydning, bl.a. ved at skyde til måls efter billeder af politikere.

Og flere medlemmer opbevarede sandsynligvis våben ulovligt. Dansk Institut for Internationale Studier har udgivet en rapport, der advarer om, at den nuværende udlændingedebat kan opildne højreekstreme til at begå terror.

Og der er flere eksempler. Indtil for nylig troede jeg, at alle disse sager ville få politikere og medier til at vågne op. Og der er også kommet nye og dedikerede stemmer til.

Men det ændrer ikke ved den grundlæggende dynamik, hvor vi igen og igen ser, at sager om højreekstremistisk vold og trusler får markant mindre opmærksomhed fra medier og politikere end islamistisk vold og trusler.

Det er farligt.

Vi risikerer at overse den fare, som højreekstremismen er ved at blive for vores demokrati og vores sammenhængskraft. Jeg kan derfor sige, at det her fortsat er et område, som jeg kommer til at arbejde meget med.

Det er en vigtig kamp. Jeg savner, at den danske regering og et flertal i Folketinget forstår alvoren.” Den 15. februar 2017 fik Rasmus Paludan frifundet sin klient fra Kurdistan.

Klienten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 260, stk. 1, nr. 1 og knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 1, jf. bilag 6. Den 24. april 2017 fik Rasmus Paludan frifundet sin klient fra Cameroun.

Klienten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 171, jf. bilag 7. Anbringender: Det gøres gældende, at Zenia Stampe enten gennem forsæt eller forsætlig uvidenhed har taget brudstykker af Rasmus Paludans tale og fremstillet disse brudstykker helt uden relevant sammenhæng.

Rasmus Paludans tale advarede mod risikoen for krig. Rasmus Paludan er tilhænger af, at det danske forsvar dræber fjenden, hvis Danmark er i krig. Rasmus Paludan er ikke bekendt med, at særlig mange mennesker har den modsatte holdning (at forsvaret ikke skal dræ- be fjenden).

Det gøres gældende, at Zenia Stampe har krænket Rasmus Paludans ære ved i strid med sandheden at påstå, at Rasmus Paludan ”opildner til borgerkrig og vold” og uden grundlag at have sigtet Rasmus Paludan for at være en hadpræ- dikant. Rasmus Paludan udtalte sig tværtimod imod vold, idet han bl.a. sagde: ”Og det er jo ikke sådan, at jeg opfordrer til, at man bryder loven på nogen måde overhovedet. Alle, der kender mig, ved, at jeg er en stor fortaler for at overholde loven.”

5/5 Zenia Stampe skal derfor i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 betale godtgørelse for tort til Rasmus Paludan, hvilket passende kan sættes til 5.000 kr.

Det må i forbindelse med fastsættelsen lægges til grund som faktum, at Zenia Stampes ærekrænkelser er nået ud til tusindvis af mennesker, idet hun har et særdeles stort antal følgere på Facebook.

Zenia Stampe har efter det oplyste ingen personlig eller professionel erfaring med eller viden om indvandrere, men det gøres gældende, at hendes manglende viden om emnet ikke fritager hende for erstatningsansvar.”

Skal ikke slippe af sted med løgne

I marts udtale Paludan sig i øvrigt således til 24NYT:

24NYT:  Du har jo været i mediernes søgelys for ganske nyligt, fordi du selv er fremkommet med temmelig hårde ytringer imod dem, du kalder “de fremmede fjender”. Set i det lys, kan du så ikke forstå at nogle politikere føler sig i sin gode ret til at kalde dig for en hadprædikant?

Rasmus Paludan: Nej. Det kan jeg på ingen måde forstå. Jeg har talt om fremmede fjender, der vil angribe og dræbe danskere. Zenia Stampe har tværtimod kaldt mig en “hadprædikant” og påstået, at jeg opildner til “borgerkrig” og til “vold”. Det er fuldstændigt usandt, og naturligvis skal hun ikke komme af sted med at fortælle den slags løgne. Jeg har aldrig prædiket had. Jeg mener bare, at fremmede fjender ikke skal være i Danmark.

Er det rimeligt at Zenia Stampe bruger så voldsomme udtryk i den politiske debat, eller er du enig med Rasmus Paludan i, at Stampe går over stegen? Skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor.

  .................  
DEL ARTIKLEN MED ET ENELKT KLIK:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
   

HUSK: 24NYT modtager IKKE mediestøtte. Du kan hjælpe os ved at tegne et abonnement på 1,- om dagen. Klik her. https://24nyt.dk/abonnement/

Kan du lide vinklingerne på 24NYT? Få avisen leveret gratis på mail

Advertisements

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb