KLIMA: Kraka hagler energiøerne ned

Energiøerne, som næsten hele Folketinget har sagt ja til, er politisk hast og prestigeværk, skriver ledelsen af Kraka i Børsen.

”Energiøerne er vedtaget uden en debat om alternative muligheder. Politikerne bør have indsigt i de forskellige muligheder ved så store investeringer.

Politikerne har i en aftale besluttet, at private skal involveres, men ikke hvordan. Der er overvejende sandsynlighed for, at staten vil medfinansiere energiøerne, og at merprisen skal betales af forbrugerne.

Sidst men ikke mindst er der ikke nogen sammenhæng mellem energiøerne og 70 pct-målsætningen. I Kraka er vi ikke vilde med, at denne type beslutninger træffes på et for spinkelt beslutningsgrundlag, blot fordi det føles forjættende som politiker at træffe en stor beslutning på samfundets vegne”.

24NYT: Når et politisk flertal i Folketinget vælger at pumpe milliarder ind i energiøer, Power-to-X og lignende fantasiprojekter, skyldes det politikernes opblæste ego og sygelige trang til at gennemføre tiltag, der giver medieomtale og placerer Danmark som et foregangsland i verden, uanset hvor risikobetonet det måtte være og uanset hvor meget det måtte koste, for det er jo skatteyderne, der betaler.