KLIMA: Stor afstand mellem visioner og konkrete udspil

Regeringen er kommet med længe ventede planer på de mest udgiftskrævende klimatiltag som CO2-fangst og de nye grønne brændsler. I udspillet for CO2-fangst er der forholdsvis lave ambitioner, mens i udspillet om de nye grønne brændsler fra ptx er ambitionerne urealistisk høje, skriver Jens Hjarsbech og Finn Lauritzen, Axcelfuture, i Børsen.

”I de to udspil understreger mangler der klarhed over, hvad regeringen egentlig har tænkt sig på det grønne område, når visionerne skal omsættes til realiteter.

Sagen er nemlig, at vi nærmer os den del af klimaudfordringen, hvor det både bliver svært og dyrt. Vi vidste det godt fra start – at gå fra 60 til 70 pct. CO2-reduktion kræver teknologier, som vi ikke anvender i dag.

Indtil nu er regeringen kommet drypvis med en række klimaforslag, der hver for sig kan give udmærket mening, men der er stor afstand mellem visioner og konkrete udspil”.