Klumme: Covid19 ved et tilfælde? (2. del)


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Forudså nogen bevidst pandemien?

I sommeren 2019 bekendtgjorde The Global Preparedness Board, en WHO-styret organisation, nødvendigheden af at forberede en øvelse i en verdensomspændende pandemi inden september 2020. I bestyrelsen for GPB sidder en repræsentant for The Bill Gates Foundation, dr. Anthony Fauci, samt en leder af det kinesiske viruscenter i Wuhan. Tilfældigt?

Den ene øvelse skulle bestå i frigivelse af en respirationsvirus. Mødet i New York 5 måneder før den verdensomspændende pandemi i oktober 2019 var en multimediebegivenhed sendt som en live event.

Agendaen og forberedelse af mødet havde taget måneder. Mindst et år. Dr. Fauci forudså dog allerede i 2017 et udbrud af en pandemi senest ved udgangen af 2020. Det ifølge de officielle udtalelser fra hans side. De findes på YouTube og kan findes via søgemaskiner. Hvorfra vidste han det?

Selv Bill Gates har udtalt viden herom, uanset hans mangel på videnskabelig baggrund. Dette kan tilsvarende findes på samme vis som ovenfor nævnte.

Hvem skrev agendaen for mødet i New York og hvorfor kunne man simulere så tydeligt? Hvorfor kunne man forudse alt? Tilfældige simuleringer eller en nøje planlagt pandemi?

The Big Reset

The Rockefeller Foundation har forudset betydningen og nødvendigheden af en mere autoritær styring af den politiske udvikling i fremtidens kamp for at sikre kontrol af klimastigninger og migration. Synspunktet er behovet for at kunne styre og regulere på en samlet og bedre måde. Sloganet Build Back Better er officielt. 

Kritikere af The Big Reset har opfattelsen, at der er tale om en samordnet koordination i kampen for øget global regulering igangsat af de ledende globale kræfter og de ledende økonomiske kræfter såsom The Bill Gates Foundation og ejerkredsene bag de sociale medier og medicinalindustrien, Big Pharma.

Direktøren for WHO har en dunkel, men faktuel fortid i Etiopien, hans hjemland. Tilsvarende er hans tilknytning til Clinton familien, Gates og Wuhan-viruscentret lige så faktuel. Man ved, at over 1300 patenter understøttes af Gates-fonden. At understøtte medicinske eksperimenter på den måde er ensbetydende med at skabe monopoldannelser og dermed overtræde monopollovgivningen. Udfordringen er blot, at velgørenhed er det perfekte coverup for kriminel styring. 

Det er en velkendt måde at fremme sine interesser på. John D Rockefeller benyttede sig heraf. Han købte sig til indflydelse via medierne og ved at opkøbe hele industrigrene, bl.a. inden for olie- og medicinalområdet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kære unge

Modstandere af Rockefeller-dynastiet blev tiet eller truet ihjel. Rockefeller- imperiet styrer fortsat Washington sammen med øvrige Deep State-kræfter, herunder The Bill Gates Foundation.

Bill Gates historien 

Den officielle historie om Bill Gates er, at han påbegyndte sin formueopbygning fra sin garage. Sandheden er, at han blev født ind i velstand. Dette er helt legitimt. Men en sandhed, der ikke kommer frem er, at Microsoft efter at have være ramt af monopollovgivningen etablerede The Bill Gates and Melinda Foundation.

Overnight fik Gates ændret sit omdømme. Han fik mangedoblet sin formue. Fonden udviklede sig til nu at udgøre verdens største private velgørenheds organisation. Ingen har større indflydelse på den globale sundhedsindustri end Gates.

Vaccinejagten 

Jagten på vaccinen mod COVID-19 tog fart efter pandemiens udbrud. Kravet fra medicinalindustrien var immunitet mod bivirkninger. Dette blev accepteret fra WHO’s og de nationale sundhedsmyndigheders side. Ingen bivirkning eller dødsfald forårsaget af den eksperimentelle vaccine kan gøres gældende mod producenterne. Den perfekte pengemaskine for The Bill Gates Foundation og Big Pharma. Skatteyderne betaler for bivirkningerne, når folk bliver ramt.

Eksperimentelle vacciner blev i hast afprøvet på fattige indiske børn, ofte uden accept fra deres forældre. Udbyderne løj over for figuranterne. The Bill Gates Foundation repræsentanterne blev smidt ud af Indien af de indiske myndigheder, da de omfattende bivirkninger og dødsfald blev kendt. 

Manipulationen af medierne i forhold til et coverup af, hvad der skete i Indien, er legio. Den globale magt, som The Gates Foundation har, er enorm. Blot udsigten til en vaccine realiserede tanken om, at målet helligede midlerne. De mange fattige, døde i Indien var ”collateral damage”. At anvende små børn under dække at afprøve eksperimentelle vacciner og begrave virkningen via fact tjekkere er måden at skjule en forbrydelse mod menneskeheden på.

Den ubehagelige sandhed dækkes af Gates, der uden at have nogen videnskabelig baggrund har etableret et verdensomspændende medicinsk eksperimentarium.

Organisationen har været sagsøgt af fattige lande uden held takket være en altid parat stab af velbetalte advokater. Afrika og Asien bruges som forsøgsområder for The Gates Foundation. Blandt andet for at sænke fødselstallet. Dette er officielt for velgørenhedsfonden.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Facebook står for fald

Big Pharma og Gates fonden benægter alle bivirkninger. Hvem skal man tro på? Forældrene til børnene eller ejerkredsene bag The Bill Gates Foundation og Big Pharma?

Den endelige løsning. The final solution.

Gates har investeret milliarder i overvågningssatellitter for at kunne kontrollere befolkningstal og vacciner, herunder generiske vacciner. Chips i medicinen skal fremover styre overblikket. Den havde end ikke forfatteren George Orwell forudset. Aldous Huxley havde gjort det i værket, Fagre Nye Verden. Her indpodes folks livsskæbne allerede i fosterstadiet.

Kontakten mellem Geoffrey Epstein og Bill Gates var notorisk. Den fælles interesse var ikke småpiger, men velgørenhed og muligheden for at få den til omspænde hele verden.

Den korteste tid anvendt på at udfinde en vaccine er 7 år, den længste 20. Når man taler om at producere og sikkerhedsteste en vaccine på få måneder, er det uden for det realistiske. Tager man COVID-19 vaccinen, er man på sin egen risiko-løbebane, så accepterer man de risici, der følger med på den korte og navnlig den lange bane. 

Når direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, tilkendegiver, at vaccinerne er afprøvet og sikre, så tag lige med, at Danmarks førende virolog, Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet, udtaler, at anvendelsen af vaccinerne er verdens største medicinske eksperiment.

Selvsamme Brostrøm garanterede en normalitet, når man havde taget 2. vaccinestik. Nu taler han for 3. og inde i 2022, sikkert det 4. 5. og 6. stik. Officielle undersøgelser påviser en gennemsnitlig varighed af vaccinerne på 200 dage, hvorefter virkningen aftager. Bivirkningen af spike-proteinerne forbliver ikke desto mindre. Immunsystemet smadres af den kunstige vaccine, og der åbnes for en ladeport af multiomfattende kræftdødsfald, hjerte-kar-sygdomme og andre fatale virkninger på menneskeheden af de vacciner, der oprindeligt var tiltænkt kaniner. 

Hvor er den kritiske presse, hvor er de ledende politikere, hvor er de ansvarlige sundhedsmyndigheder, er verden blevet et galehus?

Spurgt direkte om bivirkningerne, svarer Bill Gates, at de er minimale. Nok ikke så overraskende. Ifølge ledende kritikere drejer det her sig ikke om at standse en pandemi, men at regulere en befolkningstilvækst. Underforstået at lade de udvalgte og ledende kræfter diktere, hvordan man isolerer og fjerner de besværlige, dissidenterne, anti-vaxxerne, og reducerer den øvrige befolkning via de bivirkninger, der følger med vaccinerne.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Den dybe stats overgreb mod kritisk journalist

Sammenfatning

Virkningen af indgreb i frihedsrettighederne virker. Australien er det mest grelle eksempel. Flere landes regeringer følger trop. Frygt og regulering er følgesvende i alle diktaturer og har altid været det. Verden bliver aldrig den samme igen. Indse, at reguleringen og manipulationen er styret eller lad dig hvileløst koste rundt med, som var du ikke selv i stand til at indse og konkludere. 

Det surrealistiske og uvirkelige er blevet for åbenbart. Tal ikke ned til din egen dømmekraft og endnu mindre til dem, der allerede kæmper en ulig kamp mod ignorance og statslige indgreb. At selv myndigheder og politikere lader sig styre af uredelighed, er ingen undskyldning for, at du også gør det.

Hvor meget af vores frihed vil vi give kål på, hvor mange vil finde sig i, at de få styrer og manipulerer? Alle beslutninger truffet i de lukkede kredse er kun udtænkt og udført for at sikre en global kontrol over menneskeheden. 

Mål og midler er blevet visioner og redskaber for kræfter, som de fleste ikke kan gennemskue. De myndigheder og politikere, vi har valgt, er blot redskaber i hænderne på andre ledende kræfter. De videnskabelige kræfter, som vi skulle kunne stole på, de kræfter som tidligere har sikret menneskeheden mod sygdomme, er blevet værktøjer i hænderne på instanser og mennesker, der for evigt burde være udelukket fra de positioner og virkemidler de besidder. 

Man savner den lille dreng i eventyret om Kejserens nye klær’. Han skal ikke kun sige, at “De har ikke noget tøj på”, han skal også sige “Lock them up”, og at ”en ny Nürnberg-proces ikke vil være for meget forlangt”. Forbrydelsen mod menneskeheden kan vise sig at være fatal.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Edmund Burke, 1792)

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)