De ubehagelige valgemner


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Bill Clintons vicepræsident udgav i sin tid bogen ”An inconvenient truth”, en ubehagelig sandhed, om verdens klimamæssige tilstand.

I overført betydning vil jeg fremhæve de dagsordener, politikerne behændigt glider uden om og helt undlader at debattere endsige berøre i valgkampen. Og det selv om de emner, jeg vil fremhæve, på helt afgørende vis vil ændre vores hverdag og fremtid.

Den første klumme handler om COVID-19 vaccinerne, og den anden, der kommer på et senere tidspunkt, om udgifterne til udlændinges ophold i Danmark.

Hvorfor hører vi ingen politikere fra nogen dele af de to blokke bringe spørgsmålet om at ville undersøge bivirkningerne ved COVID-19 vaccinerne, set i lyset af de eksponentielt stigende dødsrater verden over?

Island har 53% højere dødsrate i år end normalt med en befolkning, der for 83% vedkommende er vaccineret, mens Rumænien ligger på relativt få procent over normalen med en vaccinationsrate på 42% af befolkningen. To yderpunkter, men gennemsnitligt ligger den forhøjede dødsrate mellem 10% og 20% over normalen for coronaperioden.

Hvis dødsratesatsen stiger eller blot holder takten, vil det betyde yderligere fald i en i forvejen voksende dødsspiral for de etniske europæiske befolkninger. Det vil betyde et behov for yderligere import af udenlandsk arbejdskraft med deraf følgende yderligere migration og kultursammenstød for at kunne opretholde velfærdssamfund og produktion. Robotter kan ikke klare alt.

World Economic Forum (WEF) er agendamæssigt sammenfiltret med Bill Gates og medicinalindustrien i en grad, så det ikke er raketvidenskab at indse en forbindelse mellem befolkningsreduktion og anbefaling om brug af helt uprøvet eksperimentel medicin som “vaccinerne” udgør.

Hvorfor peger politikere ikke på de agendaer, WEF promoverer, som værende ikke alene samfundsskadelige, men helt åbenlyst fascistoide?

Hvorfor stiller medierne ikke spørgsmål til de politikere, der helt åbenlyst støtter den autoritære tankegang, som Klaus Schwab og hans apostle fremmer, ikke kun ved at promovere kontrol og afdemokratisering, men også ved at promovere Big Techs og Big Pharmas indflydelse? WEFs dagsorden kopieres helt åbenlyst af den siddende danske regering og de fleste danske toppolitikere. Billeddokumentation og skrevne referater og udtalelser er legio.

Pludselig død blandt topatleter er blevet hverdagskost uden at pressen og politikere stiller eller tør stille krav om tilbundsgående undersøgelser mellem årsag og virkning. Og det endda blandt topatleter, hvad så med overvægtige fru Hansen?

LÆS OGSÅ:  Klumme: Træd varsomt i debatten

Det er dokumenteret, at spike-proteinerne i COVID-19 “vaccinerne” udgør en fare for lunge-, hjerte- og karsygdomme, men at de også påvirker fertilitet og kan forårsage forøget risiko for kræft og ændring af DNA.

Så når politikerne har vanskeligt ved at forstå, hvorfor mistilliden til dem er så udpræget, så bør de kigge indad. Så meget desto mere at unge mennesker efter to års nedlukning er mistroiske over for myndigheder og politikere, som har fyldt både dem og os andre med løgne om smittespredning og mundbinds lykkebringende virkninger.

Phizers repræsentanter har offentligt tilkendegivet, at deres vaccine ikke forhindrede spredning trods politikernes forsikring om det modsatte. Når præsidenter og regeringsledere som Macron, Biden, Trudeau og Mette Frederiksen har påstået andet, hvorfor er der så ingen politikere, der i valgkampen tør angribe statsministeren på hendes troværdighed?

Den ubehagelige sandhed er, at end ikke NB har turdet bringe coronaløgnen ind i valgkampen som våben mod Mette Frederiksen af frygt for at blive hængt ud som sølvpapirshat.

De statsstøttede medier er i dag så inficeret, at de i stedet for at beskytte befolkningen beskytter magthavernes og den dybe stat.

Enhver kritik af bivirkninger og tale om korruption samt undertrykkelse af relevante informationer angribes ubønhørligt. Mediestøtten korrumperer medierne og gør dem til en systembevarende aktør. Medierne bør i forhold til de ubehagelige emner som COVID-19 “vacciner” og masseindvandring opfattes som gift i en skovsø omkring en saglig og kritisk debat. Her vægtes politisk korrekthed tungere end samfundets og befolkningens velbefindende.

At vi må forvente en reel befolkningsreduktion som følge af skadevirkningerne, er oplagt. At bivirkningerne vil både optræde i den ene og den anden form, er lige så oplagt.

Enhver ved, at medicinalprodukter har bivirkninger, se blot på labels på dine pilleglas, som advarer om forhøjet risiko under svangerskab, forhøjet blodtryk og lignende.

Hvordan kan man så tro, at det er omkostningsfrit at injicere sit legemes indre med spike-proteiner uden at det er risikofyldt, er mig en gåde. Og så i kombination med, at medicinalindustrien i øvrigt på forhånd har fralagt sig ansvaret. Det burde få alle alarmklokker til at bamle og bimle.

Spike-proteinet stikker ud af overfladen på et coronavirus. Spike-proteinet fungerer som en nøgle til at åbne cellerne. Når virus muterer, kan det bl.a. ske ved, at spike-proteinet ændrer sig. Det kan fx medføre, at den nye virusvariant har lettere ved at binde sig til celler i luftvejene og dermed bliver mere smitsom.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kofod-doktrinen

De “vacciner”, der anvendes på nuværende tidspunkt, baserer sig på, at kroppens immunforsvar lærer at genkende spike-proteinet. Det er derfor, det kan have betydning for vaccinernes effektivitet, hvis virus muterer, og spike-proteinet kommer til at se anderledes ud.

Immunsystemet vil opfatte spike-proteinet som fremmed for kroppen og bliver herved klar til at genkende og bekæmpe en eventuelt senere infektion med coronavirus med samme spike-protein.

Udfordringen ved spike-proteiner er, at de ødelægger kroppens naturlige immunsystem, fordi de ændrer den genetiske kode i kroppens cellemembraner. Dermed bliver vi mere sårbare over for andre sygdomme, fordi kroppens immunsystem vil koncentrere sig om at bekæmpe en slags angreb, nemlig en type af COVID-19 virus, og ikke de varianter vi har oplevet, endsige andre angreb af sygdomme i vores legemer såsom kræft, lunge-karsygdomme etc.

Der er derfor en helt naturlig forklaring på det stigende antal døde, dvs. stigningen i dødsrater, som vi oplever. Men, ingen mainstreammedier, myndigheder eller mainstreampolitikere tør eller vil bringe det op og navnlig ikke i en valgkamp.

At tænke sig, at medicinalindustri, sundhedsmyndigheder og politikere bevidst undertrykker informationer om, hvorfor kvinder i stigende antal aborterer, ikke kun topatleter, men at alle befolkningsgrupper og navnlig de sårbare, oplever øget dødelighed, det er der ingen, der tør bringe på banen. Det er der ingen stemmer i.

Tavsheden er rungende, selv om det kan betyde et katastrofalt fald i befolkningstallet og dermed en katastrofe for det velfærdssamfund, vi har opbygget.

At medicinalgiganterne på rekordtid lykkedes med at fremavle det, der kun kan karakteriseres som rottegift, var der mere end en årsag til. Den væsentligste var den indtjeningsmæssige, en af de andre væsentlige har vor tids Dr Mengele, Bill Gates, selv åbenbaret: ønsket om befolkningsreduktion.

I årevis har denne milliardær af en heksedoktor hærget indiske børns liv og helbred med sine forskellige ildvandspræparater og efterladt både døde og handicappede i en grad, at de indiske myndigheder smed ham og hans kumpaner ud af landet efterladende grædende og lamslåede fattige familier misbrugt og bestukket til at deltage i hans laboratorieeksperimenter. Men, hvor er danske medier og politikere?

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvorfor importerer politikerne islam? Er de idioter?

Hvad sker der for politikere og myndigheder, for medier, og hvorfor er det kun på 24NYT og andre fornuftige, konservative medier, at man hører den lille dreng råbe, at kejseren ikke har noget tøj på?

Vi taler om virkninger, som reelt kan betyde enden på vores civilisation og afslutningen på den vestlige måde at gøre tingene på, når den innovation på medicinalområdet, som skulle hjælpe os mod sygdomme, i stedet bevirker, at vi bliver reduceret i en grad, at vi ikke vil kunne opretholde vores samfundsstruktur og eksistens, som vi har brugt generationer på at opbygge.

Hele efterspillet i forhold til corona er båndlagt 7 meter under jorden trods tabte milliarder, værdispild og undertrykkelse af sandheden i flere år.

Og så med den nuværende larmende tavshed omkring hvilken gift der i mere end i en forstand er implementeret i befolkningen, i babyer, unge, midaldrende og ældre. Det har været de blinde, der har ledt de blinde, og befolkningens tillid er blevet misbrugt i en grad og med konsekvenser, som man kun kan kalde historiske.

For at opfylde vaccinekriteriet kræver det år af udvikling og afprøvning, hvor til kommer offentlig godkendelse og kontrol. Gennemsnittet er 10 år. COVID-19 “vaccinerne”, bemærk anførselstegnet, kan i bedste fald karakteriseres som eksperimentelle vacciner og i værste fald som rottegift. Jeg hælder til det sidste grundet de stigende dødsrater.

Kejseren i form af sundhedsmyndigheder, politikere, medier og den dybe stat har ikke noget tøj på, men de fortsætter deres procession som om ingenting var hændt.

Billederne af, hvorledes Løkke, Ida Auken og kongehusets repræsentanter omgås Klaus Schwab og hans forbryderslæng i Davos sammen med Big Tech- og Big Pharma-vennerne, burde få modige politikere til at reagere.

Men, nej tavsheden er rungende. Kun den modige ener blandt politikerne vil turde løfte slør og stemme for at opponere. I en valgkamp er man undergivet partidisciplin og det betyder, at man holder kæft.

Lad min klumme her bringe stof til eftertanke både om troværdighed blandt politikere eller mangel på samme, men også som en øjenåbner for, at din mistillid kan få ord at gå på.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)