Klumme: Er du bekymret for at få Klaus Riskær Pedersen i folketinget?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

På trods af flere indskærpelser fra myndighederne brød Klaus Riskær Pedersen reglerne under sin jagt på vælgere. Han fik fire påtaler undervejs men får alligevel lov til at stille op.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vurderet, at man juridisk ikke kan nægte ham at stille op, selvom han har brudt de gældende regler. Derfor får hans ageren ingen konsekvenser. Bevares, vi kan alle begå en fejl, men det burde ikke være nødvendigt med hele fire særskilte påtaler. Det kan ikke undgå at give stof til eftertanke.

Hvad handler den konkrete sag om

Klaus Riskær Pedersen har brudt reglerne om den såkaldte eftertænksomhedsperiode. Eftertænksomhedsperioden er syv dage. En vælger, der ønsker at afgive støtte til et parti, giver partiet sin e-mailadresse. Herefter skal partiet indlæse e-mailadressen i vælgererklæringssystemet. Vælgererklæringssystemet sender efter syv dage en mail til vælgeren, og denne mail indeholder et link, der giver adgang til, at vælgeren med sit NemID kan afgive sin endelige vælgererklæring.

Men i stedet for at indtaste vælgernes mailadresser i vælgererklæringssystemet, har Klaus Riskær Pedersen indlæst sin egen mailadresse flere tusinde gange og efterfølgende ventet syv dage. Derfor modtog han selv links til at afgive vælgererklæringerne i stedet for vælgerne, og Klaus Riskær Pedersen har på denne måde indlæst sin egen mail over 20.000 gange. Han stillede derefter disse links til rådighed for vælgerne, hvorved de fik mulighed for at afgive en endelig vælgererklæring med det samme, og han har derfor ikke overholdt eftertænksomhedsperioden.

Undervejs fik han i alt fire påtaler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvorfor er det bekymrende

Den aktuelle sag er i sig selv ikke så alvorlig, at demokratiet er på spil, eller at verden falder sammen om ørerne på os. Det handler om noget helt andet.

Folketinget laver landets love, og derfor må det være givet, at medlemmerne af folketinget respekterer landets love og regler utvetydigt. Det betyder, at man følger love og regler, og hvis man alligevel ved en fodfejl kommer til at træde forkert, ja så retter man selvfølgelig ind prompte og uden omsvøb. I den aktuelle sag er det tydeligt, at man netop ikke har rettet ind prompte. Ellers var det jo ikke nødvendigt med fire påtaler fordelt over flere måneder. Med andre ord kan det godt se ud som om, at der mangler respekt om de gældende love og regler. Og dette er bekymrende!

Det var lige så bekymrende, hvis det var en anden folketingspolitiker, som havde demonstreret denne opførsel. Ingen er perfekte, og vi kan alle ved uvidenhed eller klodsethed komme til at træde ved siden af, men hvis man ikke retter ind efter en påtale, så er der altså et eller andet grundlæggende galt.

Hvis han bliver valgt ind

Ministeriet har foretaget en juridisk vurdering og konkluderet, at man ikke kan fratage ham retten til at stille op, selvom reglerne er brudt. Sådan er det. Der kommer imidlertid et konkret efterspil, såfremt han vælges til folketinget. Folketinget skal nemlig selv foretage en vurdering af de valgtes valgbarhed, og her kan der opstå et problem for Klaus Riskær Pedersen.

Kommentarer