Klumme: Hellere dø stående i kamp end knælende i afmagt


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Uden dybere kendskab til historie, ideologier eller evne til at konsekvensberegne er en overvejende majoritet af den vestlige verdens befolkning blevet manipuleret til at tro på, at de er friere end nogensinde. Magteliten har de seneste par år under påskud af pandemien dygtigt forstået at rykke barrierer for, hvordan frihedsrettigheder og grænser for magtanvendelse skal tolkes.

Uden videnskabeligt belæg er flertallet blevet injiceret med uprøvede vacciner. Vacciner der i forhold til hensigten har vist sig aldeles virkningsløse, men tværtimod har haft skadevirkninger, vi kun har set toppen af isbjerget af. Og det i oplyste samfund blandt veluddannede befolkninger opfostret til at forholde sig kritiske.

I uskøn forening med medicinalindustrien har pressen og et flertal af den vestlige verdens politikere kørt et spil, der selv for uindviede ikke-konspirations teoretikere kun kan syne af en symbiose af spin og bedrag. Alt med det formål at berige en magtelite og stramme garnet for, hvorledes fremtidig magtanvendelse og misbrug kan forventes udøvet.

Læg mærke til manglen på refleksion og overvejelse af, hvor fornuftigt det var at lukke en hel verdens aktivitet ned på grund af det, der må beskrives som en ekstra hårdhændet influenza. En af de vira, der høster særligt hårdt med leen over de sårbare grupper af ældre og i forvejen helbredsmæssigt svage.

Verdens fokus er nu rettet mod Ukraine og en magtarrogant Putin, der med hele sin pondus forsøger at undertvinge sig et nabofolk. Højrefløjen, vestens patrioter, er splittede mellem sympati for en ukrainsk præsident og et heroisk folk på den ene side og en uduelig russisk hær og magtledelse på den anden.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Fest for skatteborgernes penge 

Uden ledetråde evidensmæssigt er der ingen sammenhæng mellem coronavacciner, magtmisbrug og Deep State-interesser, mellem pandemien og Ukraine-krigen. Lad kampdagen blive fælles og samlet for alle vestens patrioter.

Til gengæld er der al mulig grund til at forholde sig skeptisk til enhver politisk magt i vor tid. Massemedierne, de sociale af slagsen, de venstreradikale politiske kræfter, på landsplan som internationalt, har mere end nogensinde sat en agenda for fortsat undertrykkelse og regulering af dit liv og levned.

George Orwell advarede for generationer siden mod de typer af statsledere, vi har fået. Det være sig USAs Biden og Canadas Trudeau. Man kunne blive ved. Diktatorer har det som slanger, de har mange hoveder, men samme gift. Selv vor egen Mette Frederiksens behændige omgang med sandheder og forholden sig til grundlovsbrud viser, hvor langt vores samfundsorden er kommet væk fra både fornuft og sandhedsorientering.

Som årene går, vil vi fortsat skulle opleve, hvordan folkevalgtes dagsordener i stigende grad vil være koncentreret om at sikre politikernes egne personlige interesser frem for det, der gavner almenvellet.

At tillade nærmest uhindret migration af kulturelt og religiøst set fremmedelementer ind i midten af vestlige, tidligere fredelige og velfungerende lande er et marxistisk eksperiment på at internationalisere og globalisere Karl Marx’ paroler i en ny og mere destruktiv retning end tidligere set.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Også østrigerne har nu fået nok

At udplyndre de vestlige befolkninger for skattemidler i bestræbelserne på at internationalisere de vestlige landes befolknings sammensætninger er en del af den marxistiske verdensopfattelse, som selv borgerlige kræfter har købt som den skinbarlige sandhed i mangfoldighedens tjeneste.

Lad dig ikke narre, vågn op, lad ikke de falske profeter få magten over dig og dine nærmeste eller fjerneste. Lad dem ikke forvandle din verden fra et grønt paradis til en gold ørken. Løgne og spin er deres våben, lad dit modspil være sandheden og styrken til at sige fra, ikke kun med ord, men i sidste ende så dø hellere stående end knælende i afmagt. Efterlivet og dit eftermæle vil ikke kun prise dig, din eftertid vil altid huske mindet om dit offer. Amen.